Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

maalis 8, 2012

JÄSENEN NÄKÖKULMA: Lepokodin miljoonaomaisuus uhattuna


Lake Worthin suomalaisella Lepokodilla on vedetty liput salkoon yli 40 vuoden ajan Suomen Itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Hyökkäys Lake Worthin suomalaista Lepokotia (Finnish-American Rest Home, Inc.- FARH) ja sen hallitusta vastaan on saanut entistä rujompia piirteitä. Suomalaiset Veteraanit Amerikassa-yhdistyksen johdon Lepokotia vastaan aloittaman offensiivin röyhkein veto paljastui tiistaina, kun selvisi kodin uusrakentamista vastustavan klikin tehneen omavaltaisen sääntömuutoksen Floridan valtion viralliseen yhdistysrekisteriin ilman yrityksen hallituksen lupaa tai jäsenistön enemmistön hyväksyntää. FARH:n yritysasioita hoitava lakimies kertoo  tuoreeltaan selvittävänsä asian oikeellisuuden ja ilmoittavansa myöhemmin toimenpiteen juridisista seuraamuksista.

Näin Lepokodin jäsenen näkökulmasta kysymyksessä on rikos, sillä yli 90% jäsenistöstä ei tiennyt ehdotetusta sääntömuutoksesta lainkaan. Sääntömuutosehdotusta ei ole käsitelty jäsenistön virallisessa kokouksessa eikä siitä myöskään tiennyt Lepokodin hallitus. Floridan valtion yhdistysrekisterille toimitettuja papereita voidaan siten pitää väärennöksinä, joista seuraa lain säätämä rangaistus. Olisi täysin järjetöntä, jos neljäkymmentä sattumanvaraisesti kerättyä jäsentä yli 500-jäsenisessä yhdistyksessä voisi muuttaa yhdistyksen sääntöjä oman mielensä mukaisesti. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Finnish-American Rest Home, Inc. on täysin velaton yritys, jolla on tällä hetkellä noin seitsemän miljoonan dollarin omaisuus.

Rakennusprojektia vastustavan klikin ilmoituksen FARH:n sääntömuutoksesta Floridan yhdistysrekisteriin oli allekirjoittanut veteraanijärjestön nimeämä hallituksen varajäsen Teppo Jokinen. Hänen toimintansa FARH:n hallitusedustajana joutuu nyt outoon valoon. Jokinen on vetänyt maton oman hallituksensa jalkojen alta.

Veteraanijärjestön varsinainen hallitusjäsen on Harry Manner. Jokinen ja Manner nimitettiin pari kuukautta sitten Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa ry:n hallitusedustajiksi edellisten edustajien tultua erotetuiksi heidän rikottuaan vakavasti Lepokodin sääntöjä, Harry Mannerilla ja Teppo Jokisella ei ole alaan liittyvää taustaa. Manner on entinen USA:n armeijan upseeri, Jokinen on toiminut ilmastointialalla.

Vaihdoin mielipiteitä Harry Mannerin kanssa Joulukuussa Suomi Talolla. Havaitsin, että Mannerilla oli hatarat tiedot Lepokodin asioista. Hän ei osoittanut tuntevansa alan toimintaa, lainsäädäntöä, rakennusten nykytilaa eikä kuntoa. Esimerkiksi tyhjänä seivovasta Alarik-talosta, josta uusrakentamista esittävä ryhmä kaavailee alzheimers-yksikköä, oli hänellä täysin väärät tiedot. Mannerilla ei myöskään ollut käsitystä alalla työskentelevien henkilöitten koulutusvaatimuksista, FARH:n johtohenkilöitten taustoista tai työn edellyttämistä lakisääteisistä vaatimuksista. Hänelle oli yllätys että FARH:n toimitusjohtajalla on kaksi maisterintutkintoa ja Lepokodin johtaja on vanhusten hoitoon erikoistunut rekisteröity sairaanhoitaja (registered nurse). 

Veteraaniyhdistyksen edustajien toiminta on aiheuttanut täydellisen luottamuspulan FARH:n hallituksessa. Lepokotia ja sen toimintaa koskevat päätökset ovat hallitustasolla olleet aikaisempina vuosina yleensä yksimielisiä  Hallituksen on tässä tilanteessa kyettävä suojautumaan hyökkäyksiltä mahdollisimman tehokkaasti, etenkin juridisissa asioissa. Luottamuksellisia asioita ei tässä tilanteessa voida hallituksessa käsitellä.

Finnish-American Rest Home, Inc:n hallitus teki vuosi sitten olosuhteiden pakosta yksimielisen päätöksen rakentaa Lake Worthin suomalainen Lepokoti uudelleen. Ilman uusrakentamista Lepokoti joutuu lopettamaan toimintansa muutaman vuoden sisällä. Esimerkiksi Hoitokoti ei enää täytä Floridan lain asettamia vaatimuksia. Rakennuspäätökseen vaikutti myös yrityksen voimakkaasti heikentynyt talous, sillä suomalaisasukkaat eivät riitä enää täyttämään taloa siten että toiminta olisi kannattavaa.

Lepokodin tilat eivät myöskään ole enää kilpailukykyiset alueen muiden modernien lepokotien rinnalla. Asukkaiden vuokra on 30-40% edullisempi kuin muissa alueen lepokodeissa. Tällaista hintatasoa ei Lepokodin talous enää kestä, rakennettiinpa koti uudelleen tai ei. Lepokodissa on käynnistetty säästötoimet jo vuosi sitten. Työntekijämäärä on lain säätämässä minimissä ja henkilökunnan etuisuuksia on voimakkaasri leikattu.Talon johto työskentelee palkalla, joka on alle alan keskiarvon. Muutamat työntekijät ovat omaehtoisesti siirtyneet tekemään lyhettyä työviikkoa säästötoimina.

Tulojen lisäämiseksi ja asukasmäärän kasvattamiseksi suomalainen Lepokoti päätettiin vuosi sitten lokakuussa avata kaikille kansallisuuksille. Tällä hetkellä Lepokodin vajaasta viidestäkymmenestä asukkaasta noin neljännes on amerikkalaisia.

Suomalaiset Veteraanit Amerikassa-yhdistyksestä viime syksynä lähtenyt vastustus Lepokodin uudelleenrakentamista vastaan on saanut jopa terrorisminomaisia piirteitä viime aikoina. Omavaltaisesti Floridan valtiolle tehty sääntömuutos, Lepokodin asukkaiden (keski-ikä noin 90 v.) pelottelukampanja ja karkeasti totuutta vääristelevät kirjeet Lepokodin jäsenille katteettomine lupauksineen kertovat rakennusprojektin vastustajien todellisesta tavoitteesta: päästä määräämään Lepokodin omaisuudesta.

Ei tarvitse olla selvännäkijä voidakseen päätellä, että rakentamisprojektia vastustavan klikin ainoana tavoitteena on päästä hallinnoimaan Finnish-American Rest Home Inc:n varallisuutta, ei suinkaan suomalaisen lepokotitoiminnan kehittäminen Etelä-Floridassa. Häikäilemättömyys, ahneus ja toisista piittaamattomuus paistaa läpi Lepokodin elämää terrorisoivan ryhmän otteista.. He tietävät, että Lepokoti voidaan rakentaa uudelleen vain alueen suomalaisyhteisön suuren konsensuksen vallitessa sillä haaste on suuri, vastustettiinpa rakentamista tai ei.

Klikin toimet ovat jo nyt aiheuttaneet suuria tappioita muutenkin taloutensa kanssa kamppailevalle Lepokodille,  mm. juridisina kuluina, imagotappioina ja menetettyinä asukkaina. On myös tiedossa, että jotkut miljoonaomaisuutensa suomalaiselle Lepokodille jo testamentanneet lahjoittajat ovat jäädyttäneet päätöksensä siihen asti kun Lepokodin tulevaisuus turvallisena asuinpaikkana seuraaville suomalaispolville on turvattu.

Tällä hetkellä vastaklikki kerää allekirjoituksia joiltakin Lepokodin jäseniltä tekemänsä laittoman sääntömuutoksen tueksi. Allekijoittamalla tämän paperin yhdistyksen jäsenet vaarantavat suomalaisen lepokotitoiminnan Etelä-Floridassa.

Mikko Koskinen

Lepokodin jäsen vuodesta 2004