Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

maalis 26, 2012

Lepokodin veteraaniedustajat haastoivat itse itsensä oikeuteen!


Hoitokodin yleiset tilat ovat hyvinhoidetut ja siistit, mutta rakenteet ja pohjapiirros ovat aikansa eläneet eivätkä täytä terveysviranomaisten vaatimuksia tulevaisuudessa. Pienen omakotirakentajan esitys Lepokodin peruskorjaamisesta 661 000 dollarilla on täysin tuulesta temmattu eikä perustu alaa valvovan AHCA:n lakisääteisiin vaatimuksiin.

Lake Worthin Lepokodin lopettamiseen tähtäävän ryhmän toiminta on saanut entistä omituisempia piirteitä. Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa ry:n nimeämät Lepokodin hallitusedustajat Harry Manner ja Teppo Jokinen ovat haastaneet itse itsensä oikeuteen. Finnish-American Rest Home Inc:in (FARH) hallitukselle osoitetun haastekirjelmän olivat allekirjoittaneet Mannerin ja Jokisen lisäksi Hans Nyholm, Mirja Silvan sekä Juhani ja Raili Korhonen.

Monisivuisen haastekirjelmän mukaan Lepokodin hallitus ei ole noudattanut ko.ryhmän omavaltaisesti Floridan yritysrekisteriin tekemiä sääntömuutoksia toiminnassaan. Syytteet ajoittuvat ajankohtaan, jolloin Manner ja Jokinen itse olivat hallituksen jäseniä. Näin he ovat sekä haastajan että vastaajan asemassa. Haastekirjelmässä he ovat manininnet asemansa yhdistyksessä (board member) allekirjoituksensa yhteydessä.

Haasteessa oli esitetty toivomus, että asia käsiteltäisiin oikeudessa kiireellisenä ettei "Lepokodin hallitus voisi tuhlata rahoja rakennusprojektiin". Tuomari kielsi asian kiireellisyyden ja jutun kuuntelu (hearing) on torstaina 29. maaliskuuta. Lepokodin hallitus tulee vaatimaan oikeuden kautta mittavia vahingonkorvauksia toimintaansa vakavasti häirinneiltä henkilöiltä.

Harry Manner ja Teppo Jokinen erotettiin Lepokodin hallituksesta heidän rikottuaan vakavasti yrityksen sääntöjä. Viimemainittu oli allekirjoittanut Lepokodin rakentamista vastustavan ryhmän omavaltaisesti tekemän sääntömuutoksen Floridan yritysrekisteriin. FARH:n lakimiehet ovat tyrmänneet sääntömuutokset ja lähettäneet asiasta oikaisun osavaltion rekisteriin. 

Lepokodin hallituksen haastaneen ryhmän kaikki jäsenet Korhosta ja Hans Nyholmia lukuunottamatta ovat toimineet Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa yhdistyksen edustajina FARH:n hallituksessa. Lepokodin autonkuljettajana useita vuosia toiminutta Nyholmia ei ole voitu hyväksyä hallitusedustajaksi, sillä usean varoituksen jälkeen Lepokodin hallitus joutui sanomaan hänet irti tehtävästään sopimattoman ja uhkaavan käytöksen takia.

Lepokotia vastustava ryhmä on vaatinut, että alueella tyhjillään oleva Alarik House kunnostetaan muistihäiriöisten hoitopaikaksi. Esityksen asiasta epämääräisen kirjelmän muodossa on tehnyt suomalainen omakotirakentaja John Joki-Pesola. Hänellä ei ole lainkaan kokemusta terveydenhoitoalan rakentamisesta.

Rakennusbudjetiksi esityksessä on mainittu 661 000 dollaria, mutta summan tueksi ei ole esitetty piirustuksia eikä yksityiskohtaista kustannuslaskelmaa. Uusrakentamista vastustava ryhmä on levittänyt muun muassa Lepokodin asukkaille tietoa, että ko. summalla Lepokodin ongelmat olisi ratkaistu ja toimintaa voitaisiin jatkaa. Joki-Pesolan kirjelmässä ei ole ole lainkaan huomioitu Floridan lepokotitoimintaa valvovan ja toimilisenssit myöntävän AHCA:n rakennusmääräyksiä.

Joki-Pesolalla on Floridan rakentajarekisterin mukaan omakotirakentajan lisenssi, joka rajoittaa hänen vuosilaskutuksensa 500 000 dollariin. Hänen vuonna 2004 perustetun yrityksensä liikevaihto on alle 100 000 dollaria vuodessa. Työntekijöiden määräksi on mainittu 1-5. Lepokodin sääntöjen mukaan kaikki rakentamiseen liittyvät projektit on alistettava tarjouskilpailulle. Kilpailuun on kutsuttava 3-5 asiantuntijayritystä. Joulun alla Lepokodin hallituksen esittelemä arkkitehti Bo Russin tekemä uusrakennussuunnitelma oli valittu parhaana neljästä esityksestä.

Lepokoti teetti kuukausi sitten tutkimuksen Hoitokodin rakenteista ja tiloista. Tutkimuksen teki Floridassa lepokotitomintaa valvovan AHCA:n ex-tarkastaja. Monikymmensivuisen raportin mukaan Hoitokodin peruskorjaaminen AHCA:n tiukentuneiden rakennussäännösten mukaisiksi ei ole mahdollista. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää hoitolaitoksen rakentaminen kokonaan uudelleen sekä ns. alzheimers-yksikön liittäminen sen yhteyteen. Mikäli näin ei tehdä, suomalainen lepokotitoiminta Floridassa tullaan lopettamaan muutaman vuoden kuluessa. Tällekin ajatukselle suomalaisalueella löytyy kannatusta.