Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

touko 31, 2012

Suomi-Seura kaipaa aloitteita Ulkosuomalaisparlamentin istuntoon


Suomi-Seuran puheenjohtaja Ville Itälä toimii myös Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä

Ulkosuomalaisparlamentti pitää seitsemännen istuntonsa 26.–27. lokakuuta.2012 Helsingin yliopistossa. Koska aloitteiden viimeinen jättöaika on keskellä kesää ja suomalaisten lomakautta, Suomi-Seura korostaa istuntoon tarkoitettujen aloitteiden lähetettämistä hyvissä ajoin ennen kyseistä määräaikaa. Aloitteiden vaatima taustatyö vie aikaa. Lisäksi kesällä asiantuntijoita ja virkamiehiä on vaikea saada kiinni lausuntoja varten lomien takia.

 Ulkosuomalaisparlamentti toivoo jäsenjärjestöiltä aloitteita ulkosuomalaisille tärkeistä asioista, jotka pitää parantaa, muuttaa tai joista pitäisi muuten vain keskustella. Aloitteiden viimeinen jättöpäivä on kolme kuukautta ennen istuntoa (dead line 26.7.2012). Ulkosuomalaisparlamentin aiemmat päätöslauselmat ovat nähtävissä osoitteessa www.usp.fi, missä on myös ajankohtaista tietoa istunnosta. Suomi-Seura toivottaa uudet yhteisöt ovat ervetulleiksi mukaan USP:n toimintaan.

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemiehistön kevätkokous pidettiin Helsingissä 7. – 8. toukokuuta. Kokouksen asialistalla olivat muun muassa hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma, kirjeäänestys ja Suomi-koulujen Suomesta saama tuki. Työn alla olevasta ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta puhemiehistö keskusteli sisäasiainministeriön valtiosihteerin Marjo Anttooran kanssa. Ensimmäinen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma laadittiin työministeriössä vuosiksi 2006 – 2011, ja sille suunnitellaan jatkoa. Ohjelma sisältää näkemyksiä ja toimintamalleja, joiden avulla ulkosuomalaisten ja Suomen vuorovaikutusta voidaan entisestään vahvistaa. Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti olivat tiiviisti ohjelman laadinnassa mukana. Suomi-Seuraa toivoo jäsenjärjestöiltä myös palautetta siitä, mitä asioita ulkosuomalaisparlamentin tulisi ajaa seuraavalla parlamenttikaudella 2012 – 2015.

 Puhemiehistö keskusteli myös kirjeäänestyksestä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajan Malin Brännkärrin, yksikönjohtaja Johanna Suurpään ja vaalijohtaja Arto Jääskeläisen kanssa. USP on kampanjoinut kirjeäänestyksen puolesta yli kymmenen vuotta. Kirjeäänestyksestä on äskettäin lähetetty lausuntopyyntö hallituspuolueille. Mikäli kirjeäänestys saa tarpeeksi laajan poliittinen kannatuksen, hanketta ministeriössä eteenpäin.

 Suomi-koulujen Suomen valtiolta saamasta tuesta keskusteltiin eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan jäsenten kanssa. Tukea korotettiin toissa vuonna, mutta nyt sitä on jälleen vähennetty. Puhemiehistö toi esille tarpeen pitäytyä eduskunnan päättämässä lisärahoituksen määrässä.

 Ulkoasiainministeriön edustajat esittelivät puhemiehistölle kunniakonsuliverkoston toimintaa ja kunniakonsuleiden valintaprosessia. Raha-automaattiyhdistyksen edustajien kanssa puheenaiheena olivat ulkosuomalaisten projektien rahoitusmahdollisuudet Suomesta käsin. Kyseessä olisivat esimerkiksi ulkosuomalaisten vanhusten palvelut.

Amerikan Uutiset-lehti ja sen nettisivusto www.amuutiset.com saavat vuosittaista avustusta Suomi-Seuralta.