Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

syys 5, 2012

Lepokodin toimitusjohtaja vaihtuu


Lake Worthin amerikansuomalaisen Lepokodin (Finnish-American Rest Home Inc.) toimitusjohtaja (administrator) vaihtuu. Asiasta tiedotettiin henkilökunnalle tiistaina 4. syyskuuta. Uusi toimitusjohtaja on amerikkalainen John Morris.

Konsulttitoimisto Riverwood Retirement Management-yhtiö on tutustunut Lepokodin toimintaan tavoitteena löytää säästökohteita toiminnassa. Yrityksen toiminta on ollut tappiollista viime vuosien aikana ja asukasmäärät sekä Lepokodin että  Hoitokodin puolella ovat pienentyneet. 

Asukasmäärän vähentymistä selittää 1900-1930 lukujen suuren muuttoliikkeen tyrehtyminen seuraaville vuosikymmenille edettäessä. Lepokodin perustamisaikoihin 1970-luvun alussa tarve suomalaiselle lepokodille oli suurin. Tarve on vähentynyt vuosien saatossa suomalaissiirtolaisten eläkkeellesiirtyvien määrän vähetessä rajusti uudelle vuosituhannelle tultaessa. Myös kotiin tarjottavien palveluiden määrä on nykypäivänä kasvanut lepokotiasumiseen verrattuna.

Elo- syyskuussa 2012 Lepokodin asukasmäärä on kuitenkin kääntynyt selvään nousuun ja vapaista huoneista alkaa olla jo pula. Tällä hetkellä asukkaista noin neljä viidennestä on suomalaista alkuperää. Lepokodin työntekijämäärästä valtaosa on suomalaisia.

Finnish-American Rest Home Inc:n toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut vuoden 2004 syksystä suomalaissyntyinen Hanna McColough.