Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

syys 14, 2012

Yhdysvaltain terveydenhoito kaipaa perusremonttia


Etelä-Floridan suomalaislueella toimiva vakuutusasiantuntija Miko Puro uskoo vakuutusyhtiöiden sopeutuvan tilanteeseen, valittiinpa marraskuun presidentinvaaleissa kumpi tahansa ehdokkaista.

Marraskuussa käytävän Yhdysvaltain presidentinvaalin kuumimpia kysymyksiä on terveydenhoitojärjestelmän uudistaminen. Istuvan presidentin Barack Obaman läpiajama historiallinen terveydenhoitoremontti toisi laskelmien mukaan noin 30 miljoonaa uutta kansalaista vakuutettujen joukkoon. Republikaaniehdokas Mitt Romney on vannonut romuttavansa Obaman suunnitelmat jos tulee valituksi.

- Voittipa kumpi tahansa, muutoksia kansakunnan terveydenhoitoon tarvitaan, sanoo vakuutusalalla yrittäjänä 13 vuotta toiminut suomalainen Miko Puro. Hänen mukaansa kymmeniä vuosia käytössä ollut järjestelmä, jossa sairaalat kohtelevat eri tavalla vakuutettuja ja vakuuttamattomia kansalaisia, on aikansa elänyt.

vakuuttamattomia kansalaisia, on aikansa elänyt.

Yhdysvaltain terveydehoitojärjestelmä on omituisin läntisellä pallonpuoliskolla. Vaikka hoito on tunnetusti erinomaista, laskutuskäytäntö nostaa eruooppalaisen hiukset pystyyn koska eri asiakasryhmiä voidaan kohdella täysin eri standardien mukaan. Samasta palvelusta laskutetaan vakuuttamattomilta henkilöiltä tuplahinta vakuutusyhtiöihin verrattuna.

- Vakuutusyhtiön hinta on yleensä puolet siitä minkä vakuuttamaton henkilö joutuu maksamaan, Miko Puro sanoo. Hänen mukaansa sairaalat ovatkin tyytyväisiä mikäli pääsevät perimään vain 40%  laskutetusta hoidosta. Tästä huolimatta kymmenet tuhannet vakuuttamattomat perheet joutuvat vuosittain konkurssiin tähtitieteellisten terveydenhoitolaskujensa takia. Kuinka moni amerikkalainen menehtyy vuosittain hoitamattomaan sairauteensa, lukua voi vain arvailla sillä vakuuttamattomien kansalaisten määrä nousee jo 50 miljoonaan. 

Sivistyneen maan tapaan Yhdysvalloissa ei jätetä ketään - vakuutuksettomiakaan kansalaisia -  kuolemaan onnettomuuden tai yllättävän sairauskohtauksen takia. Heidän kustannuksensa jäävät yhteiskunnan rasitukseksi. Kuinka kustannukset jyvitetään eri sektoreille, ei ole päivänselvä asia. Osa kustannuksista katetaan Medicaren ja Medicaidin piiristä, osa jyvitettään lääkärien palkattomalla työllä ja osa valtion tuilla. Selvää kuitenkin on, että nykykäytäntö nostaa vakuutettujen kansalaisten kustannuksia. Ilmaista terveydenhoitoa ei ole olemassa kenellekään.

Vakuutusalan asiantuntijana Miko Puro ei halua ottaa kantaa siihen, kummankaan ehdokkaan puolesta.

– Vakuutustoiminta sopeutuu aina uusiin olosuhteisiin, jatkuvasti vakuutusyhtiöiden koulutustilaisuuksissa kouluttautuva Puro sanoo. Hänen mukaansa yhtöiden edustajista on kuitenkin henkinyt jännittyneisyys ja varautuneisuus tulevaisuuden muutoksiin. Mikäli Barack Obama valitaan uudelleen, Yhdysvaltain uusi terveydenhoitolaki astuu voimaan 1.1.2014.

- Siinä tilanteessa vakuutusyhtiöiden dollarimääräiset katteet vakuutettua kohti romahtavat, mutta vastaavasti potentilaainen asiakamäärä kasvaa reilusti, Puro toteaa. Hänen mukaansa uusi järjestelmä ei vaikuttaisi suuresti Medicaren piiriin (yli 65-vuotiaat) kuuluviin. – Julkisuudessa ja vaalikampanjoissa on asiasta annettu erilaisia, toistensa kanssa ristiriidassa olevia viestejä, Puro sanoo.

Kuten tunnettua, terveydenhoitovakuutukset Yhdysvalloissa ovat vuosikymmenten saatossa nousseet pilviin eikä tavallisella palkansaajalla ole ollut juuri mahdollisuuksia ostaa vakuutusta ilman työnantajan täyttä tai osittaista subventiota. Uuden terveydenhoitolain, ns. ”Obamacaren” perusajatuksen mukaan jokaisella kansalaiselle on oltava terveydenhoitovakuutus.

- Vakuutuksen maksamiseen osallistuu liittovaltio vakuutetun vuositulojen perusteella siten, että hyvätuloiset maksavat vakuutuksesta suuremman osuuden kuin heikommin ansaitsevat. Yritysten ja työntekijöiden väliseen sopimuksissa lain muutokset tullaan näkemään hitaammin,  Miko Puro selventää. Niitä, jotka eivät tässäkään tilanteessa halua ostaa terveysvakuutusta, sakotetaan vuosittain kasvavalla määrällä. Vuonna 2014 sakko perhettä kohti on $95 (tai max. 1% tuloista), 2015 on $325 (max.2% tuloista) ja vuonna 2016 $695 (max. $2085). Mikäli osavaltio ei halua tarjota kansalaisilleen selkeita tarjolla olevia vakuutusvaihtoehtoja, korvataan julkinen osuus vakuutuksesta liittovaltion budjetista. Liittovaltio vaatii osavaltioiden laajentavan medicaid-järjestelmää, joka jakaisi kokonaiskustannusta myös osavaltioiden kustannettavaksi.

Medicaren piiriin kuuluvien yli 65-vuotiaden kansalaisten terveydenhoito on ja tulee olemaan Miko Puron mukaan hyvällä tasolla vaalien jälkeenkin. Lisävakuutusten (supplementals) avulla jokainen voi myös tulevaisuudessa täydentää omaa vakuutusturvaansa omien tarpeittensa mukaan. Vaalikampanjoissa maalataan kuva usein mustaksi täysin perusteitta. Yhdysvaltain aina 1950-luvulta lähtien haikailtu terveydenhoitouudistus on kummankin osapuolen, republikaanien ja demokraattien, näkökannalta tarpeellinen ja tärkeä asia. Tällä hetkellä Barack Obaman viitoittama tie on näkyvillä, Mitt Romney on ehtinyt vasta tyrmäämään vastapuolen ajatukset. Yksityiskohtaista vaihtoehtosuunnitelmaa hän ei julkisuudessa ole esittänyt.

Vakuutusalan yrittäjä Miko Puro suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti. Hänen 600 asiakkaastaan vain muutama kymmen on suomalaisia Hänen liikeideansa on ollut keskittyä pääasiassa henkivakuutuksiin mutta nyt terveydenhoidon ollessa muutosten kourissa, tilanne vaikuttaa yrittäjästä mielenkiintoiselta ja uusia mahdollisuuksia luovalta.

– Toivon että vakuutuskäytäntö terveydenhoitoalalla paranee ja kansalaisten huoli poistuu. Olisi otettava mallia Euroopasta, hän sanoo. Tällä hetkellä Miko Puro edustaa yli 20 vakuutusyhtiötä ja niiden tuotteita.

 – Kun päämiehiä on riittävä määrä, voi jokainen valita kirjosta perheelleen parhaiten sopivan.

Medicare-vakuutusten vuosittainen markkinointijakso alkaa 15.10. Puro tulee pitämään useita suomalaisille suunnattuja koulutustilaisuuksia.