Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

marras 17, 2011

Lake Worthin Lepokodin rakennussuunnitelmat julkistettiin


Toimitusjohtaja Hanna McColough ja Lepokodin johtaja Pirjo-Leena Koskinen ovat tyytyväisiä arkkitehti Bo Rassin suunnitelmiin alueen uudelleen rakentamiseksi.

Lake Worthin amerikansuomalainen Lepokoti on siirtymässä nykyaikaan. Annan Majalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa valotettiin suunnitelmia kodin uudelleen rakentamiseksi.

- Finnish-American Resthome tunnetaan erittäin hyvästä hoidostaan ja laadukkaasta palvelustaan mutta yli 40 vuotta rakennukset ja tilat eivät enää täytä alan virallisia vaatimuksia, totesi FARHin toimitusjohtaja Hanna McColough. Yhdistyksen hallitus teki vuosi sitten päätöksen Lepokodin uusrakentamisesta. Nyt piirustukset olivat kaikkien asiasta kiinnostuneiden nähtävänä. Arkkitehti Bo Russin suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan 52 paikkainen Lepokoti, 60 paikkainen sairaskoti, runsaan 21-29  hengen muistihäiriöisten osasto sekä 22 rivitaloasuntoa itsenäiseen asumiseen.

Kokonaiskustannusarvio arkkitehdin mukaan on noin 20 miljoonaa dollaria.

- Hinta on huomattavasti alle alan keskiarvon, vain noin $129 000/vuodepaikka. Normaalisti yhden vuodepaikan rakentaminen maksaa 200 000 dollaria, Bo Russ totesi.

Finnish-American Rest Home on ollut neljä vuosikymmentä Etelä-Floridan ja itäisten osavaltioiden amerikansuomalaisten ikioma lepokoti, jossa tuhannet eläkkeelle siirtyneet siirtolaiset ovat viettäneet kultaiset vuotensa. Talkoovoimin 1971 toimintansa aloittanut Lepokoti ja sittemmin sen yhteyteen rakennettu Sairaskoti (American-Finnish Nursing Home) ovat aina palvelleet asukkaitaan laadukkaasti ja edullisesti.

Tri. Larry Richardson teki laajan kuluttajatutkimuksen Etelä-Floridassa autetun asumisen markkinoista.

- Nyt ajat ovat vaihtuneet. Suomalaistaustaisten asukkaiden määrä ei enää riitä pitämään toimintaamme kannattavalla tasolla. Meitä ympäröivä yhteiskunta on myös muuttunut. Samalla “autettua asumista” koskevat lait ja säännökset ovat kiristyneet. Siksi mekin tarvitsemme muutosta, toimitusjohtaja Hanna McColough totesi 150-päiselle kuulijakunnalle.

Toimitusjohtajan mukaan Lepokotiin tullaan tänä päivänä asumaan huomattavasti iäkkäämpinä ja heikompikuntoisina kuin esimerkiksi 1970-luvulla. Hänen mukaansa FARH ei pysty enää kilpailemaan alueen modernien lepokotien kanssa kilpailussa, jota on kiristänyt myös kotiin tarjottavien asumispalveluiden lisääntynyt kirjo.

 

Uusrakentaminen loistava mahdollisuus

Uudelleenrakentamisen tarpeen vahvisti laajan markkinatutkimuksen alueella tehnyt tri Larry Richardson, jonka yritys Senior Marketing Research Association on tehnyt yli 500 alan tutkimusta 44 eri osavaltiossa viime vuosikymmenten aikana.

- Olen itse seurannut alan kehitystä vuodesta 1970-luvulta lähtien, etenkin eläkeläisten asuttamassa Floridassa ja olen itsekin toiminut lepokodin johtajana muutaman vuoden, Richardson totesi. Hänen mukaansa FARH:n uusrakennusprojekti ei ole ainoastaan välttämättömyys, vaan myös loistava mahdollisuus siirtyä kannattavasti nykyaikaisten palveluiden tarjoajaksi.

- Samanlaiseen tilanteeseen päätyi kaksi muutakin “non profit”-periaatteella toiminutta uskonnollisia suuntia edustanutta alueen lepokotia. Rakennusprojektit onnistuivat ja nyt kumpaankin kotiin jonotetaan, tutkija kertoi. Hänen mukaansa kysymys on paitsi laadukkaasta ja toimivasta rakentamisesta, palveluiden oikeasta hinnoittelusta.

- Mielestäni FARH:n pitäisi asemoida hinnat hieman alan keskiarvoa edullisemmiksi ja siten, että eri palveluista veloitetaan erikseen. Ei ole reilua, että kaikki asukkaat maksavat kaikista palveluista, siis niistäkin jota eivät itse tarvitse.

 

CCRC ajan avainsana

Larry Richardsonin tutkimuksen mukaan Palm Beach Countyn alueella avustetun asumisen kotien käyttöaste on erittäin korkea.

- Lähialueella (alue 11, FL) on 18 lepokotia, joissa on yhteensä 2037 vuodetta. Näiden keskimääräinen käyttöaste on 82,3%, Richardson valaisi. Muistihäiriösten kohdalla tilanne kiristyy jatkuvasti sillä alueen viisi dementia-palveluja tarjoavan yrityksen 123 vuodepaikkaa ovat lähes täynnä (käyttöaste 96,7%).

-Muistihäiriöisten asukkaiden paikkatarve lisääntyy voimakkaasti tulevaisuudessa. Siksi näidän palveluiden tarjoaminen on ensiarvoisen tärkeätä myös uudessa FARH:issa, tutkija painottaa.

Larry Richardson suosittelee FARHille koko palvelukirjon käyttöönottamista uudessa “senior centerissä”. – Tänä päivänä suurimman kilpailuedun takaa CCRC (Continuing Care Retirement Community), joka tarjoaa kaikki vanhenevan sukupolven tarvitsemat palvelut laidasta laitaan.

Iän karttuessa asukkaan kunto muuttuu ja sen mukana hänen tarvitsemansa hoidon tarve. On edullisinta että hän saa kaikki palvelut saman katon alta.

 

Kaikki palvelut saman katon alta

Vuodesta 1974 lähtien alan kehitystä seurannut arkkitehti Bo Russ kertoi alan trendien muuttuvan 7-10 vuoden välein. Suomalaisella Lepokodilla ei ole tehty perustavaa laatua olevia parannuksia koko sen olemassaoloson aikana. Ikkunat, oviaukot, sähkötyöt- ja viemäriverkosto ovat kaikki auttamattomasti vanhentuneet. Niitä ei peruskorjaamalla voida saattaa tämän päivän vaatimusten tasolle vaan on rakennettava kokonaan uudelleen, arkkitehti totesi.

Annan Majalle oli saapunut noin 150-henkinen kuulijakunta Lepokodin tiedotustilaisuuteen.

Uuden “senior centerin” tilat voivat arkkitehdin mukaan tuntua suurilta kun niitä verrataan nykyisiin..

- Kaikki suunnittelemani tilat kuitenkin tarvitaan tämän päivän markkinoilla. Kun Lepokoti perustetiin 1970-luvun alussa, ei termiä “assisted living” (autettu asuminen) alalla vielä tunnettu, Bo Rush totesi.

Hänen piirustustensa mukaan uudesta “senior centeristä” löytyvät kaikki palvelut saman katon alta: lepokoti, sairaskoti (52000 sqf), muistihäiriöidten osasto (17000 sqf) sekä keittö ruokaloineen ja muine sisiaalitiloineen. Vain itsenäisen asumisen rivitalot ja toimintakeskus (community center) kokoushuoneineen, erilaisena harrastetiloineen ja uima-altaineen, ovat erillisiä rakennuksia. Tutkija ja arkkitehti pitävät molemmat erityisen tärkeänä Alzheimers-yksikön rakentamista.

- Tarve alueellamme kasvaa suuresti, etenkin baby-boomersien siirtyessä eläkkeelle. Jo nyt paikoista on puutetta, asiantuntijat toteavat.

Lepokodin ensimmäisen uudisrakentamista koskeneen tiedotustilaisuuden tarkoituksena oli rakennussuunnitelmien esitteleminen talon asukkaille ja Etelä-Floridan suomalaisyhteisölle. Osanottajia kiinnosti luonnollisesti myös kokonaiskustannusarvio sekä asumisen hintataso tulevaisuudessa. Lepokodin johdon mukaan tarkkaa kustannusravioita ei tässä vaiheessa voida määritellä koska varsinaisia rakennustarjouksia ei ole vielä otettu. Johdon mukaan asumisen ja palveluiden hinnat tulevat ymmärrettävsti nousemaan nykytasosta, joka on nyt vain puolet (n. $1850/kk) alueen keskiarvosta.

Suomalaisuus säilytettävävä

- Monet murehtivat sitä, menetetäänkö nyt kotimme suomalaisuus ja kuinka monella suomalaissiirtolaisella on varaa asua uudessa Lepokodissa. Vastaus on, että pysymme yhtä suomalaisena kuin ennenkin, onhan kodin omistus ja sen mukana sen johto suomalaisten käsisissä. Olemme myös harkinneet erityisen rahaston perustamista avustamaan Lepokotiin muuttavia suomalaistaustaisia asukkaita, kertoo  Lepokodin johtaja Pirjo-Leena Koskinen. Talon nykyjohdon toivomus arkkitehdille on, että alueen uusissa rakennuksissa säilytettäisiin yhä suomalainen kodikkuus ja sinivalkoinen henki.

 

Lake Worth, Florida

Amerikan Uutiset

Mikko Koskinen