Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

joulu 13, 2012

Pääkonsulaatti pienempiin tiloihin ensi vuonna


Pääkonsuli Kirsti Westphalen ja hänen aviomiehensä Abdellatif Moufakkir.

Suomen valtion viime vuonna aloittamat säästöt ulkomaantoiminnoissa näkyvät Yhdysvaltain länsirannikolla ja eritoten Kaliforniassa monissa asioissa. Erityisen tyhjentävästi ne tuntuivat  juuri tämän haastattelun ajankohtana - Suomen 95. itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2012.  Suosituksi perinteeksi ja monelle amerikansuomalaiselle vuoden kohokohdaksi muodostunutta Suomen itsenäisyyspäivän vastaanottoa Los Angelesin -pääkonsulin virka-asunnossa ei nimittäin tänä vuonna järjestetty lainkaan.

Pettymys oli monelle suuri. Viime vuonna pidetty tilaisuus kokosi runsaat 500 suomalaista, amerikkalaista, amerikansuomalaista ja kansainvälisten yhteisöjen edustajaa tieteen, taiteen, yrityselämän, politiikan ja tavallisen arjen parista lämminhenkiseen tilaisuuteen pääkonsulaatin suojiin.

Tänä vuonna Suomen itsenäisyyspäiväjuhla Los Angelesissa järjestettiin  ”ulkoistettuna” paikallisin amerikansuomalaisin järjestövoimin jo 1.12. eli  hieman etuajassa. Marriott-hotelissa pidetyn tilaisuuden illalliskortti maksoi 95 dollaria henkilöltä. Syvästi isänmaallishenkiseen tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.

Mielenkiintoinen yhteensattuma oli, että samoihin aikoihin, kun suomalaiset juhlivat itsenäisyyttään losangelesilaisessa Marriott-hotellissa, Yhdysvaltain presidentinvaalit juuri hävinnyt Mitt Romney valittiin samaisen kansainvälisen Marriott-hotelliketjun hallitukseen. Romneyn isä oli hotelliketjun perustajan J. Willard Marriottin hyvä ystävä. Niin hyvä, että pojan koko nimi on Willard Mitt Romney. Pienenä jälkiviisautena voi tietysti pohtia, mitä olisikaan tapahtunut, jos isä olisi antanut pojalleen nimeksi President Mitt Romney?

Suomen 95. Itsenäisyyspäivän järjestämättä jättäminen Los Angelesin  -pääkonsulaatissa on heijastuma koti-Suomen julkisen talouden sopeuttamistoimista. Pääkonsulina vuodesta 2008 ollut Kirsti Westphalen on joutunut viime ja tänä vuonna karsimaan menoja kovalla kädellä ja ensisijaistamaan toimintoja, jotta pääkonsulaatti pystyisi vastaamaan ainakin lakisääteisistä tehtävistään.

- Vielä viime kesänä koko Los Angelesin -pääkonsulaatti oli lopettamisuhan alainen. Toimipaikka piti siirtää Piilaaksoon ja henkiökuntaa supistaa kahteen tai kolmeen henkilöön, pääkonsuli Kirsti Westphalen kertoo.

Kun pääkonsulaatin muuttosuunnitelmat julkistuivat vuonna 2011, monet eteläisen Kalifornian suomalaiset ja amerikansuomalaiset tahot julmistuivat. Noin 800 henkilöä allekirjoitti vetoomuksen pääkonsulaatin säilyttämiseksi perinteisellä sijaintipaikkakunnallaan, Los Angelesissa.

Suomalaisten ulkoasiainhallinnon päätöksentekijöiden tunnustukseksi on sanottava, että kaukaisen maahanmuuttajien kansanosan ääntä on kuunneltu. Kun lisäksi muuton todelliset kustannukset sekä toimintakulut kalliissa Silicon Valleyssa osoittautuivat ennakoitua suuremmiksi, Kirsti Westphalenilla on iloista kerrottavaa.

- Länsirannikon pääkonsulaatin sijaintipaikkana säilyy Los Angeles. Jatkamme puolta pienemmissä vuokratiloissa hieman syrjemmällä. Tilat on jo varattu, ja parastaikaa niissä tehdään tarvittavia muutostöitä. Henkilökuntaa ei irtisanota, vaan jatkamme nykyisellä 8 hengen vahvuudella.

Tervetullut uutinen on myös, että pääkonsulin virka-asunto Bel Airin kaupunginosassa säilyy. Jos seinillä olisi korvat, rakennus voisi kertoa monista huomattavista korkean tason poliittisista, kaupallisista, kulttuurisista ja yksityisistä yhteyksistä ja sopimuksista, jotka sen kodikkaissa tiloissa on tehty. Pääkonsulin virka-asunto on ollut myös Suomen itsenäisyspäivän virallisen vastaanoton tyyssija.

- Toivottavasti jatkossa voidaan palata normaaliin päiväjärjestykseen ja juhlistaa Suomen itsenäisyyspäivää Los Angelesissa perinteiseen tapaan pääkonsulaatin vastaanotolla, Kirsti Westphalen pohtii.

 L.A.:n vastuualueena 13 osavaltiota

Suomen pääkonsulit ovat korkean tason diplomaatteja, jotka nimittää tasavallan presidentti. Pääkonsulin tehtävä on valvoa ja edistää Suomen etuja asemapaikallaan sekä antaa Suomen kansalaisille heille kuuluvia henkilökohtaisia lakisääteisiä palveluita. Niitä ovat mm. kansalaisuus-, passi-, paluumuutto-, lainopilliset- ja hätätilanneasiat.

- Los Angelesin pääkonsulaatti Kaliforniassa sijaitsee asukasluvultaan Yhdysvaltain suurimmassa osavaltiossa. Pääkonsulaatin vastuualue on kuitenkin paljon laajempi. Siihen kuuluu kaikkiaan 13 läntistä osavaltiota. Useimmissa niistä apunani on käytännön asioiden ”lähihoitajina” Suomen kunniakonsulien verkosto.

Pääkonsuli Westphalenin toimialueella asuu vajaat 10 000 suomalaista, joista suurin osa on Kalifornian ja Washingtonin osavaltioissa. Laaja toimialue ja suuri väestömäärä tuovat tullessaan myös paljon kiireellisiä tehtäviä - esimerkiksi pikaista apua vaativia hätätapauksia on noin kerran viikossa, joskus useamminkin.

- Alueella asuvien suomalaisten etujen ja turvallisuuden valvonta edellyttää myös jatkuvaa päivystystä luonnonkatastrofien varalta. Maanjäristysten, tsunamien, myrskyjen, tulvien ja suurien alueellisten tulipalojen sekä suuronnettomuuksien yhteydessä pyrimme auttamaan suomalaisia parhaamme mukaan, kertoo Kirsti Westphalen pääkonsulaatin tehtävistä.

 Vihreää teknologiaa ja koulutusosaamista

Pääkonsulin henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet määrittävät paljon, onko toiminta korostetun virkamiesmäistä vai avoimen ulospäin suuntautuvaa. Pääkonsuli Kirsti Westphalen on elävöittänyt Los Angelesin -pääkonsulaatin toimintaa useilla uusien innovaatioiden toimialoilla.

Pääkonsulaatissa toimii päätoimisesti suomalainen vihreän teknologian asiantuntija auttamassa yhteyksien luomisessa suomalaisten ja yhdysvaltalaisten alan yritysten ja tutkijoiden välillä. Westphalen muistuttaa, että Kalifornia on edistyksellisen ympäristölainsäädäntönsä takia maailman johtavia vihreän teknologian kehittäjä ja käyttöönottaja.

- Tämä tarjoaa lukuisia kaupallisia mahdollisuuksia saman alan suomalaislle yrityksille ja tuotekehittäjille.

Kouluasioissa pääkonsuli Kirsti Wesphalen on tehnyt lukuisia avauksia Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi maiden koulujärjestelmien kehittämisessä sekä amerikkaisten ja suomalaisten kahdenkeskisestä koululaisten, opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden vaihdosta. Hän on pitkälti pohjustanut taustatyöllään USA:ssa suomalaisten saavuttamaa mainetta maailman johtaviin kuuluvana maana uuden sukupolven opettamisessa ja oppimistuloksissa.

Uusin pääkonsulaatin aluevaltaus on Suomen luovien alojen vienninedistämisen tukeminen. Tämän lehden saapuessa postitse lukijoilleen julkistetaan Helsingisä sijaitsevan Aalto-yliopiston tekemä tutkimus suomalaisista taiteen tekijöistä Hollywoodissa. Pääkonsulaatin tukeman tutkimuksen mukaan tuolla alueella, maailman viihdeteollisuuden ytimessä, toimii jopa noin 200:n suomalaisen luovan työn tekijän joukko enemmän tai vähemmän yhteistyössä eli verkottuneena.

Kirsti Westphalen on innostunut:

- Vaikuttaa siltä, että näiden suomalaisten itsenäisten luovan työn tekijöiden usko menestymiseensä Hollywoodissa ja maailmalla on vahva.

Kirsti Westphalen on havainnut USA:ssa pitkään asuneiden amerikansuomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa vallitsevien mielipiteiden ja arvomaailmoiden kirjon. Niillä on yli satavuotiset ja ymmärrettävät perusteet. Westphalen kuitenkin kehottaa miettimään, onko tulevaisuuden oltava menneisyyden vanki. - Suomessa vanhojen tapahtumien osapuolet ovat onnistuneet pääsemään yhteistyöhön ja rakentaneet kovalla työllä - joskin välillä keskenään ankarasti rähistenkin - maailman vauraimpiin ja oikeudenmukaisimpiin kuuluvan maan, hän muistuttaa.

Myös amerikansuomalaisten siirtolaisten ja ulkosuomalaisten välille Kirsti Westphalen toivoo tiiviimpää yhteistyötä. - Siirtolaisten pysyvä kotimaa on USA, kun taas ulkosuomalaisten kotimaa on Suomi, ja USA on usein määräaikainen työ- tai opiskelumaa.

- Eikö tästä löytyisi luovaa haastetta eli todella kiintoisia suomalaisten juurien hyödyntämismahdollisuuksia molemmin puolin, kysyy Westphalen.

 - Mielestäni FinnFest voisi olla hyvä yhteinen tekijä, jonka puitteissa vanhaa ja uutta suomalaisuutta voitaisiin Yhdysvalloissa luovasti yhdistää - ja tuotteistaa tätä kokonaisuutta myös muille kuin suomalaistaustaisille  kohderyhmille. Ymmärrettävästi tämä edellyttää uudistumista ja kompromisseja ja että osapuolet kunnioittavat ja arvostavat toistensa arvomaailmoita. Jos se ei onnistu FinnFestin puitteissa, ehkä löytyy uudenlaisia ratkaisuja. Olisi harmi tämän päivän Suomelle ja amerikansuomalaisten sukupolvien ponnisteluille, jos yhteistä foorumia ei löydy.

 

Los Angeles, Kalifornia

Amerikan Uutiset

Alpo Collanus