Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

tammi 16, 2013

Pääkirjoitus 16.1.2013: Viisaat neuvot tarpeen


Lepokoti on säilyttänyt suomalaisen ilmeensä läpi vuosien.

Yli 40 vuotta Etelä-Floridan suomalaislueella toimineella Lepokodilla on värikäs historia takanaan. Alusta lähtien ovat eripuraiset suomalaiset suhtautuneet kodin toimintaan omien – jopa henkilökohtaisten - erityisintressiensä näkökulmasta. Huipulla on ollut tuulista. Johtajat ovat matkan varrella vaihtuneet tiuhaakin tahtia ja toiminnasta vastaavia suomalaisjärjestöjä on suljettu ulos. Viime vuosikymmen on kuitenkin ollut rauhallista aikaa, lukuun ottamatta viime vuotta jolloin pieni klikki hyökkäsi yrityksen hallituksen jäseniä ja Lepokodin uudelleenrakennussuunnitelmaa vastaan

Autetun asumisen ajat ovat kuitenkin vaihtuneet. Varsinainen lepokotitoiminta on radikaalisti muuttanut muotoaan tällä vuosituhannella ja perinteisen konseptin mukaan toimivat ALF-yritykset (autettu asuminen) ovat joutuneet vaikeuksiin. Lepokoteihin tullaan entistä huonompikuntoisina, mistä johtuen asumisajat ovat lyhentyneet huomattavasti. Lisäksi koteihin tarjottu palvelu on lisääntynyt yhteiskunnassa. Erittäin kilpaillulla alalla ei yhdelläkään yrityksellä ole varaa enää tempoilevaan ja amatöörimäiseen päätöksentekoon.

Lantanan suomalainen Lepokoti, virallisesti Finnish-American Rest Home Inc., ryhtyi suunnittelemaan tulevaisuuttaan muutama vuosi sitten. Monikaan alueen suomalaisista ei edellenkään  tiedä, että yhdeksän suomalaisjärjestön hallinnoimassa Lepokoti-organisaatiossa on kaksi eri yritystä: autetun asumisen Lepokoti sekä Medicaid- ja Medicare-järjestelmien piiriin kuuluva Sairaskoti (American-Finnish Nursing Home). Sairaskoti-yritys perustettiin muutama vuosi Lepokodin jälkeen oheis- ja tukitoimintona autetun asumisen yksikölle. 60-paikkainen Sairaskoti on ollut aina avoin kaikille kansallisuuksille ja nauttii siksi Floridan osavaltion tukea.

Huolimatta takavuosien ristiriidoista, Finnish-American Rest Home on vuosikymmenten aikana täyttänyt tähtävänsä sataprosenttisesti. Suomalaissiirtolaiset ovat voineet asua kodinomaisessa suomalaismiljöössä lähes puoleen hintaan käypään markkinahintaan verrattuna. Edelleenkin Lepokodin velottama kuukausivuokra on 30-35 % edullisempi kuin muissa alueen lepokodeissa. Vaikka suomalaisen Lepokodin tämän hetken käyttöaste on yli 80 prosenttia, eivät tulot liian alhaisen vuokratason johdosta riitä enää kattamaan toiminnasta aiheutuneita kiinteitä kustannuksia.

Tilanne ei kuitenkaan ole uusi. Viimeisten vuosikymmenten aikana Lepokodin tappiot on kuitattu Sairaskodin ansaitsemilla tuotoilla. Nyt tätä ei enää tapahdu sillä Sairaskodin käyttöaste on romahtanut viimeisen puolen vuoden aikana. Sairaskoti on menettänyt yhtäkkiä yli 20 asukasta – varsinaiseen sairaalahoitoon tai luonnollisen poistuman kautta – eikä vajetta ole pystytty paikkaamaan. Syynä on Sairaskodin vanhentuneet tilat. Neljän hengen huoneet ja yleiset saniteettitilat käytävillä eivät ole tätä päivää. Noustakseen ahdingosta, suomalaisyrityksellä on vain yksi keino: rakentaa hoitokoti pikaisesti uudelleen ja aloittaa ns. alzheimers-asukkaiden palvelutoiminta.

Kokonaisvaltaisesti tarkastellen yrityksen toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen korjaaminen olisi helpostikin tehtävissä. Finnish-American Rest Home Inc. on velaton yritys, joka sijaitsee omalla, arvokkaalla tontilla hyvien kulkuyhteyksien risteyksessä. Yrityksen henkilökunta tekee kiitettävää työtä ja suomalaisen Lepokodin maine alueella on erinomainen. Lepokodin asukasmäärä onkin kääntynyt talven aikana nousuun ja kiinnostuneiden jono pitenee.

Yrityksen suurin ongelma ja kehityksen puollonkaula  on kuitenkin sen hallinto-organisaatio. Kuinka yhdeksän suomalaisjärjestön hallitusedustajaa, joilla ei välttämättä ole lainkaan kokemusta yrityselämästä saati sitten lepokotitoiminnasta, voisi maallikoina johtaa ammattilaisista koostuvaa organisaatiota? Vilpittömällä asenteella vapaaehtoistyötä tekevät hallitusjäsenet, joista useat itsekin ovat jo lepokoti-ikäisiä, ovat valitettavasti aseettomia tekemään järkeviä investointipäätöksiä Lepokodin nostamiseksi ajan vaatimuksia vastaavalle tasolle. Kesällä hätäisesti tehty päätös palkata konsulttitoimisto hoitamaan asia, päättyi sekin huonosti. Hallitus päätti viime viikolla purkaa sopimuksen ja hyvät näytöt puolen vuoden aikana antanut uusi toimitusjohtaja jättää tehtävänsä tammikuun lopussa. Syksyllä valittu FARH:n uusi puheenjohtaja June Rantanen tunnistaa realistisesti tilanteen, mutta mitä on tehtävissä?

Nyt ovat viisaat neuvot tarpeen.

Mikko Koskinen

päätoimittaja