Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

helmi 4, 2013

Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä kaksinkertaistui vuonna 2012


Suomen kansalaisuus kiinnostaa yhä eniten venäläisiä.

Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna 9 518 ulkomaalaista. Heistä 8 596 sai kansalaisuuden hakemuksen ja 922 ilmoituksen perusteella. Määrä yli kaksinkertaistui vuodesta 2011, jolloin Suomen kansalaisuus myönnettiin 4 794 henkilölle. Myös kansalaisuutta hakeneiden määrä kasvoi merkittävästi. Oikeutta Suomen passiin  haki 39 prosenttia enemmän ulkomalaaisia kuin edellisenä vuonna. .

Hakijamäärän kasvu johtuu lähinnä 1.syyskuuta 2011 voimaan tulleesta kansalaisuuslain muutoksesta. Tuolloin kansalaisuuden saamiseksi vaadittava asumisaika lyheni kuudesta viiteen vuoteen, mikä näkyy kansalaisuushakemusten lisääntymisenä.

Kansalaisuusilmoitusten lisääntymistä on nopeuttanut se, että syyskuun 2011 alusta lähtien kaikki entiset Suomen kansalaiset ovat voineet saada kansalaisuuden takaisin ilmoituksella ilman, että heidän täytyy muuttaa Suomeen.

Eniten Suomen kansalaisuutta hakivat hakemuksella venäläiset, yhteensä 2 111 henkilöä. Venäläiset ovat jo vuosia olleet tilaston kärjessä. Seuraavaksi eniten kansalaisuushakemuksia jättivät somalialaiset (645), irakilaiset (528), virolaiset (427) ja afganistanilaiset (374). Uusina kymmenen suurimman hakijakansalaisuuden joukkoon nousivat sudanilaiset (199), Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset (153) ja kosovolaiset (150). Sudanilaisten ja kongolaisten hakemusten lisääntymistä selittänee se, että näiden valtioiden kansalaisia on valittu Suomeen kiintiöpakolaisina 2000-luvulla.

Kansalaisuuden hakemuksesta saaneiden joukossa oli eniten venäläisiä (2 432), somalialaisia (593), afganistanilaisia (508), virolaisia (483) ja irakilaisia (439). Entisen kansalaisen kansalaisuusilmoituksia tekivät eniten ruotsalaiset (234), yhdysvaltalaiset (48), australialaiset (48), kanadalaiset (39) ja saksalaiset (18). Samat ryhmät olivat kärjessä myös myönteisen päätöksen saaneista entisistä kansalaisista. Ruotsin kansalaisia heistä oli 245 eli 51 prosenttia.

Vuonna kansalaisuushakemuksiin tehdyistä päätöksistä noin 87 prosenttia oli myönteisiä. Kansalaisuusilmoituksiin tehdyistä päätöksistä myönteisiä oli noin 91 prosenttia. Kansalaisuushakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 381 vuorokautta ja kansalaisuusilmoitusten 109 vuorokautta.

Tarkempi katsaus vuoden 2012 kansalaisuusasioista on Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla www.migri.fi > Pikalinkit > Tilastot > Kansalaisuustilastot.