Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

huhti 28, 2013

Konsultointi ja peruskorjaaminen veivät FARH:n tuloksen miinukselle


Toimitusjohtaja James Thompsonin raportti jäi epäselväksi jäsenkunnalle heikon artikulaation ja esiintymistaidon puutteen takia

Kalliit konsultointi- ja remontointisopimukset ovat vieneet Finnish-American Rest Home Inc:n talouden pahasti miinukselle viimeisen yhdeksän kuukauden aikana (1.heinäkuuta 2102-31. maaliskuuta 2013). Kodin uusrakentamisen konsultointiin että lepokodin pintaremontointiin on FARH:n rakennustoimikunta  käyttänyt yhteensä $388 159.95. Kun vastaavana  aikana yrityksen toiminnan kokonaistappio on vain $315 861.50, voidaan lepokodin varsinaisen toiminnan todeta olleen positiivista yli 70 000 dollaria. Luvut käyvät ilmi lauantaina 27.4. 2013 pidetyssä FARH:n puolivuotisjäsenkokouksessa jaetusta yrityksen talousraportista.

Suurin menoerä rakennustoimikunnan raportissa kohdistui Life Wellness-konsultointiyritykselle ($112 000), jonka FARH:n hallitus on valinnut toteuttamaan uusrakennusprojektia. Life Wellness on palkattu konsultoimaan FARH:a kuukausisopimuksella. Korvauksen suuruus on $14 000/kk. Kokouksessa Life Wellnessin osaomistaja Jack Bowersox kertoi jäsenistölle suunnittelun nykyvaiheet. Ensimmäisenä projektina toteutettavan uuden sisääntulon ja kolmen Alzheimers-yksikön rakentamisen budjetti hänen mukaansa on $5,9 miljoonaa. Tarjouskilpailu kolmen rakentajan kesken on käynnissä.

Uusrakentamisen toiseksi suurin menoerä kohdistui Lepokodin uudet arkkitehtipiirustukset tehneelle Bessolo Design-yritykselle ($35 726.67). Kaikkiaan uusrakentamisen suunnittelu on maksanut FARH:lle viimeisen yhdeksän kuukauden aikana $193 306.35.

Life Wellnessin suosituksen mukaisesti FARH:n Lepokodilla aloitettiin tilojen pintaremontointi viime syksynä. Viimeisen yhdeksän kuukauden aikana remontointiin on käytetty yhteenä 179 825,62 dollaria. Suurimmat menoerät ovat  kohdistuneet uudet matot taloon toimittaneelle Jack Walsh Carpets-yritykselle ($48 352.36) sekä remontin suunnitelleelle sisustusarkkitehti toimistolle Joellyn Rocha Designs ($30 552,00). Aluksi remonttityöt tilattiin kokonaan ulkopuoliselta yritykseltä, mutta kriittisen taloustilanteen takia osa niistä siirrettiin talon oman huolto-osaston tehtäviksi. Päivittäista toiminnasta vastuussa olevan keskijohdon mukaan pintaremontit olisi voinut alusta lähtien tehdä talon oma rakennusväki.

FARH:n rahastonhoitaja, hallitusjäsen Bea Haapanen esitteli yrityksen talousraportin todeten tuloksen parantuneen edellisen vuoden vastaavaan aikajaksoon verrattuna (1.heinäkuuta 2011-31. maaliskuuta 2012), jolloin yrityksen kokonaistappioksi kirjattiin $629 733.09. Kysyttäessä hän myönsi, että tuohon summaan sisältyivät edellisen arkkitehtitoimiston suunnittelutöihin käytetty summa, noin $280 000.

FARH:n talousluvuista on helposti pääteltävissä, että yrityksen  viimeaikaiset organisaatioleikkaukset ovat olleet tarpeen ja yhdistettynä asukkaiden vuokrakorotuksiin, toiminta ilman uusrakentamisen suunnittelu- ja konsultointisopimuksia olisi jo kääntynyt voitolliseksi.

FARH:n pitkäaikainen Lepokodin johtaja Pirjo-Leena Koskinen kiitti hallitusta, jäseniä, henkilökuntaa ja asukkaita hyvästä yhteistyöstä todeten, että viime aikoina Hoitokodin vihamieliseksi muuttunut työilmapiiri on alkanut vaikuttaa myös lepokodin puolella. Hänen mukaansa jo työpaikalle saapuminen on käynyt raskaaksi. Viestinä uudelle amerikkalaisjohdolle, joka ei osoita lainkaan arvostusta kanssatyöntekijöitä kohtaan, hän siteerasi jäähyväispuheessaan erästä firmassa pitkään työskennellyttä suomalaistyöntekijää:

”Vaikka meillä suomalaisilla on aksentti, se ei tarkoita sitä että olisimme idiootteja”.

Viime aikoina FARH:n on jättänyt huomattava määrä suomalaistyöntekijöitä, jotka ovat kokeneet työtilanteen ahdistavaksi uuden amerikkalaisjohdon alaisena. FARH:n hallitus ei kuitenkaan ole puuttunut asiaan eikä tukea työntekijöille ole herunut. Hallituksen yleinen, uuden johdon toimenpiteet hyväksyvä asenne, on johtanut työntekijät siihen käsitykseen, että  hallitus syyttää heitä talon heikosta taloudellisesta tuloksesta viime vuosien aikana. Monen hallitusjäsenen mielestä myös viime aikojen kustannussäästöt ovat uuden johdon ansiota. He jättävät huomioimatta, että FARH:n organisaatiomuutokset aloitettiin sen edellisen toimitusjohtajan, tammikuussa paikkansa jättäneen John Morrisin aikana. Hänen suhtautumisensa henkilökuntaan suomalaisen kulttuurin  ja perinteen ymmärtämisensä sai yleistä kiitosta.

Nyt tehtyjä leikkauksia ja niiden avulla tehtyjä kustannussääntöjä, ei kokouksessa kukaan puheenvuoron käyttäjistä kyseenalaistanut. Sen sijaan keskustelua ja supinaa jäsenten piirissä herätti se, kuinka hallitus voi hyväksyä välinpitämättömällä ja alentavalla tavalla työntekijöihin suhtautuvan amerikkalaisjohdon käytöksen ja toimenpiteet, jotka eivät noudata edes FARH:n omia henkilökuntapoliittisia sääntöjä.

Jäsenkokouksissa tehtiinkin esitys, jonka mukaan FARH Inc. sääntöjä (by-laws) muutettaisiin siten, että yrityksen hallitus valittaisiin suoraan jäsenistöstä  parhaiden business-osaajien valjastamiseksi amerikansuomalaisen lepokodin käyttöön. Ehdotus sai kokousyleisön varauksettoman tuen. Nykyisten sääntöjen mukaan kukin yhdeksästä perustajajärjestöstä  nimeää  edustajansa (ja varaedustajan) FARH:n hallitukseen. Nimetyiltä ei vaadita minkäänlaista pätevyyttä eikä heidän tarvitse olla myöskään FARH:n jäseniä. Nykysääntöjen Lepokotia voi siten johtaa hallitus, jonka edustajista yksikään ei ole FARH:n jäsen.

Keskustelua FARH:n jäsenistössä on herännyt myös se, ettei yrityksen toiminta ole aina ollut läpinäkyvää eikä hallituksen toimenpiteistä ole haluttu tiedottaa sen ulkopuolelle. Yhteiskunnassa tällaiseen toimintaan puuttuu yleensä media, jonka tehtävänä on kertoa asiat objektiivisuus-, mutta myös mielipide-periaatteella. FARH on suomalaisuudesta kumpuava yritys, jolla on yli 40-vuotiset perinteet. On tärkeätä, että sen toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää jotta suomalaisyhteisössä voitaisiin tehdä oikeita päätöksiä yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Finnish-American Rest Home, Inc:n jäseneksi hyväksytään vain suomalaistaustaisia henkilöitä. Tällä hetkellä jäsenmäärä on noin 150. Yrityksen Annan Majalla pidettyyn jäsenten puolivuotiskokoukseen otti osaa 49 jäsentä. 

Teksti ja kuva:

Mikko Koskinen