Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

loka 28, 2013

Lepokodin talous tervehtymässä


Amerikansuomalaisen lepokodin johto vaihtui kesäkuussa 2013, jolloin toimtisujohtajaksi valittiin Padma Marks (vas.) ja lepokodin johtajaksi tuli Katja Pukkila.

Lake Worthissa Floridassa toimivan Finnish-American Rest Home, Inc:n jäsenten varsinainen vuosikokous pidettiin lauantaina 26. lokakuuta Lepokodin Annan Majalla. Kokouksessa kuultiin sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat raportit. Myös yrityksen uusi johto, toimitusjohtaja Padma Marks (administrator) ja Lepokodin johtaja Katja Pukkila, esittäytyi jäsenistölle.

- Tällä hetkellä emme pura emmekä rakenna Lepokodilla, kuittasi kokousta johtanut hallituksen puheenjohtaja June Rantanen rakennustoimikunnan raportin. Hänen mukaansa yrityksen rakennusinvestointisuunnitelmat ovat pysähdyksissä siihen asti kun talouden tulos on saatu käännetyksi pysyvästi positiiviseksi. Yrityksen tilitoimiston Moore Stephens Lovelacen 20-sivuisessa raportissa FARH:n talouden todetaan olevan tervehtymässä.

The Village of High Ridge-nimellä nykyisin toimivan lepokodin uusi administarator Padma Marks totesi lähiajan suurimmaksi tavoitteeksi asukasmäärän lisäämisen lepokodin puolella. Yli 30 vuotta alan johtotehtävissä toiminut Marks on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän työskennellyt administratorina Marylandissa ja Floridassa.

Lepokodin johtajan tehtävät kesäkuun alussa vastaanottanut Katja Pukkila on myös sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt kuuden vuoden ajan sekä lepokodin- että hoitokodin puolella.

– Talo ja sen asukkaat ovat minulle todella tuttuja, Pukkila kertoi jäsenistölle.  Lepokodilla on tällä hetkellä 33 asukasta.

Asukasedustaja Helena Laitinen kertoi kodin ilmapiirin olevan iloinen ja välitön sekä palveluiden pelaavan entisen malliin. – Olette tervetulleita vieraiksemme milloin vain haluatte tulla, hän kehotti jäsenistöä.

Lähes 100-jäseninen Lepokodin Ystävät-yhdistys ilmoitti puolestaan lahjoittaneensa tilikauden aikana 10 000 dollaria Lepokodin ja sen asukkaiden hyväksi. Varansa Ystävät hankkivat pääasiassa talvikauden aikana Annan Majalla järjestämillään myyjäisillä.

 

Teksti ja kuvat:

Mikko Koskinen

Lake Worth, FL