Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

touko 9, 2014

Jarmo Virmavirta jatkaa Suomi-Seuran puheenjohtajana


Päätoimittaja, professori Jarmo Virmavirta jatkaa ulkosuomalaisjärjestö Suomi-Seuran puheenjohtajana. Samalla hän johtaa ulkomailla asuvien suomalaisten etuja ajavaa Ulkosuomalaisparlamenttia.

Professori Jarmo Virmavirta valittiin yhdistyksen Helsingissä pidetyssä vuosikokouksessa jatkamaan ulkosuomalaisten etujärjestön Suomi-Seura ry:n puheenjohtajana. Virmavirta toimii myös Suomi-Seuran aloitteesta vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä parlamentin sääntöjen mukaisesti.

Seuran varapuheenjohtajina jatkavat vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet ja suurlähettiläs Ilkka Ristimäki. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri Sari Sarkomaa, kansanedustaja, liikuntaneuvos Juha Väätäinen, taiteilija Lasse Kempas ja valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen. 

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu kevätkokoukseensa Helsinkiin torstaina ja perjantaina 8. - 9. toukokuuta. Kaksipäiväisen kokouksen aikana puhemiehet keskustelevat sisäministeriön poliisiosaston kanssa ulkomailla myönnettyjen passien haasteista ja siitä, miten tulevaisuudessa ulkosuomalaisten passinhakua voitaisiin helpottaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön Anita Lehikoisen kanssa puhemiehistö keskustelee ulkosuomalaislasten ja -nuorten äidinkielen ja kulttuurin tukemisesta, ml. Suomi-koulujen tilanteesta ja rahoituksesta.

Puhemiehistö keskustelee myös Suomi 100 -juhlakomitean pääsihteerin Hannu Hyttisen kanssa ulkosuomalaisten osallisuudesta Suomen 100-vuotisjuhlissa. Keskusteluissa ulkoasiainministeriön uuden valtiosihteerin Peter Stenlundin kanssa käsitellään ulkoasiainhallinnon ja ulkosuomalaisten yhteisiä asioita kuten konsulipalveluita,  kunniakonsuleiden toimintaa sekä keskustellaan ulkomailla myönnetyistä passeista ja niiden hinnoittelusta. Ulkosuomalaisparlamentin kotisivujen Ajankohtaista-sivulta (www.usp.fi) saa lisätietoa kokouksen tuloksista. USP:n kotisivulla julkaistaan myös kokouksen pöytäkirja.