Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

touko 23, 2014

John Morris palaa Lepokodin johtoon


Pätevänä ja asiallisena johtaja tunnettu John Morris palaa Lantanan suomalaisen lepokodin palvelukseen yksityishenkilönä. Amerikansuomalaisen lepokodin The Village on High Ridge toimitusjohtajaksi palaa vuonna 2012 yritystä johtanut John Morris. Nykyinen, vasta runsaan kuukauden toimitusjohtajana (administrator) toiminut Jackie Fignar vetäytyy tehtävästä perhesyistä. Morris palaa tehtävään yksityishenkilönä. Toimiessaan aikaisemmin FARHin johdossa, hän edusti Riverwood Retirement Management-konsulttiyritystä.

Lepokodin omistaa ja sen toiminnasta vastaa Finnish-American Rest Home Inc., joka on voittoa tavoittelematon yritys. FARHin perustivat yhdeksän Palm Beachin piirikunnassa toiminutta suomalaisjärjestöä 1970-luvun alussa. Tänä vuonna yrtys viettää 40-vuotisjuhlaansa.

Finnish-American Rest Home Inc:n perustamisen taustalla oli ikääntyvän amerikansuomalaispolven suuri tarve saada omaa kieltä ja kulttuuria vaaliva lepokoti kultaisten vuosien ajaksi. Lepokotiin ei hyväksytty asukkaiksi muita kuin suomalaiset juuret omaavia ja heidän perillisiään sekä puolisoitaan.

Viimeisen vuosikymmen aikana amerikansuomalaisten määrä ei kuitenkaan ole riittänyt lepokodin ja sen yhteydessä toimivan sairaskodin (nursing home) täyttämiseksi. Tästä syystä Lepokoti avattiin kolmisen vuotta sitten kaikille kansallisuuksille ja nimi muutettiin englanninkieliseksi, The Village on High Ridge. Kodin tunnuksena on Suomen kansalliskukka kielo.

Markkinatilanne alalla on viime vuosina kiristynyt huomattavasti, koska lepokoti-ikään ehtineille tarjotaan kotiin runsaasti palveluita. Myös yhteiskunta tukee henkisesti kotona-asumista. Tästä syystä FARH on joutunut sopeuttamaan toimintaansa viimeisten vuosien aikana minimoidakseen yritystoiminnan tappiot. Henkilöresurssien karsiminen ja hinnankorotukset ovat helpottaneet tilannetta.

Lepokodin asukkaista yli 70 prosenttia on yhä suomalaisia. Hoitokodissa, joka on aina ollut auki kaikille kansallisuuksille, suomalaisia on noin kolmannes.

 

Mikko Koskinen

Lantana, FL