Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

tammi 14, 2016

Positiivinen henki valtaa alaa Lake Worthin Lepokodilla


Lake Worthin Lepokodille kertyi suuri joukko paikkakunnan suomalaisyhdistysten edustajia ideariiheen kodin toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tilaisuudessa peräänkuulutettiin samaa suomalaista talkoohenkeä, jonka avulla koti perustettiin 45 vuotta sitten.

Lake Worthin amerikansuomalaista Lepokotia hallinnoivien suomalaisjärjestöjen edustajille lähetetty kutsu saapua ideariiheen otettiin innokkaasti vastaan. Brunch-tilaisuuteen Lepokodin ravintolaan saapui noin 40 edustajaa, mikä oli yli kaksikertainen määrä etukäteen ilmoittautuneisiin verrattuna. Tilaisuuden henki oli positiivinen ja kannustava, mikä kertoo perustajajärjestöjen suuresta kiinnostuksesta kodin ylläpitämiseen ja toiminnan turvaamiseen tulevaisuudessa.

-Toivomme nyt kaikilta suomalaisilta talkoohenkeä kotimme kehittämiseksi, sanoi tilaisuuden alustanut Tia Wright. Kokouksen tarkoituksena oli ideoida keinoja, jolla Lepokodin (Finnish-American Rest Home, Inc.) taloutta ja tunnettuutta saataisiin pönkitetyksi. Tärkeämmäksi aiheeksi nousi kuitenkin yrityksen hallitusjäsen ja administratorin (toimitusjohtaja) puheenvuorot, joissa korostettiin alan kiristynyttä kilpailua ja lainsäädäntöä.

- Meitä valvotaan tänä päivänä tarkemmin kuin ydinvoimaloita, totesi FARH:n uusi toimitusjohtaja Ron Hollerand. Hänen puheenvuoronsa paljasti kuulijoille, kuinka tarkkaan alati kiristynyt lainsäädäntö ohjaa hoito- ja lepokotien toimintaa. Hän viittasi myös hoitokodin 1970-luvulta peräisin oleviin tilohin ja usean henkilön huoneisiin, sekä yksikön pieneen kokoon.

Lepokodin uusi administrator Ron Hollerand valisti kuulijoita alan tarkasta valvonnasta ja kiristyneestä kilpailusta.- Suurten ja nykyaikaisten hoitokotien on helpompaa päästä yhteistyöhön vakuutusyhtiöitten kanssa asukkaiden hankinnassa. Mutta kuten me kaikki tiedämme, kysymys ei lopultakaan ole tiloista vaan hoidon tasosta, Hollerand totesi. Hänen mukaansa hoitokotitoimintaa ja sen tasoa arvioivan viranomaisen pisteytysjärjestelmä on muuttunut parin viime vuoden aikana ja kaikkien hoitokotien ”tähdet” ovat pudonneet. FARH:in Hoitokoti sai muutama vuosi sitten täydet viisi pistettä, nyt tähtiä virallisessa rekisterissä on kaksi.

-Olemme kuitenkin hyvää vauhtia tulossa takaisin ja pistemäärämme tulee nousemaan, Hollerand vakuutti. Tällä hetkellä Hoitokodissa on 36 asukasta, mutta useita uusia asukkaita on jo ilmoittautunut kotiin.

Myös Lepokodin puolella asiat ovat menossa oikeaan suuntaan, sillä parin viime kuukauden aikana koti on saanut peräti yhdeksän uutta asukasta.

-Olennaisinta on, että talon henki on muuttunut positiiviseksi ja nyt täällä hymyillään, kirjasi hallituksen varajäsen Harry Manner viime kuukausien kehitystä.

Kokouksen ideariihi tuotti muutamia toteuttamiskelpoisia varainhankintakampanjoita ja –tempauksia. Erilaiset tilaisuudet yrityksen tiloissa, Lepokoti-kuntotapahtuma ja suomalaisyhdistysten tempaukset kodin varallisuuden kartuttamiseksi saivat kannatusta. Lepokodin ex-johtaja ja hallituksen 2. varapuheenjohtaja Pirjo-Leena Koskinen muistutti osanottajia kuitenkin siitä, että ainoa kestävä tulonlisä yritykselle on uudet asukkaat.

-Parasta olisi että te suomalaisyhdistysten edustajat veisitte omissa yhdistyksissänne positiivista viestiä Lepokodilta ja suosittelisitte meitä turvallisena ja kodikkaana kotina, Koskinen muistutti. Hän myös korosti, että voidakseen osallistua kodin toiminnan kehittämiseen jäsenkokouksissa, henkilön on oltava Finnish-American Rest Home Inc:n jäsen. Vuosijäsenmaksu on $50 ja ainaisjäsenmaksu $500. Tällä hetkellä FARH:illa on noin 280 jäsentä. Viimeisen arvion mukaan FARH, Inc.n kirjanpidollinen arvo tontteineen, rakennuksineen ja lisensseineen on noin seitsemän miljoonaa dollaria.   

Teksti ja kuvat:

Mikko Koskinen,

Lake Worth, FL