Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

maalis 2, 2018

Suurlähettiläs Kirsti Kauppi Floridassa: Sukupuolten välistä tasa-arvoa vaalittava


Suurlähettiläs Kirsti Kaupin aiheena FFFC:n vuosikokouksessa oli sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa ja länsimaissa.

Finlandia Foundation Florida Chapter piti vuosikoukouksensa tavallista juhlavammissa merkeissä Kerhotalolla Lake Worthissa. Kokoukseen osallistui kaksi merkkihenkilöä pääkaupungista Washingtonista, suurlähettiläs Kirsti Kauppi ja valtakunnallisen Finlandia Foundation-järjestön puheenjohtaja Ossi Rahkonen. Vuosikokous kiinnosti FFFC:n jäsenistöä tavallista enemmän, sillä paikalle kertyi runsaat sata osanottajaa.

-Tämä kokous jää historiaamme merkittävimpänä tähänastisista, sanoi uudelleen FFFC:n puheenjohtajaksi valittu Dr. Kaarina Langeland. Hän on palvellut yhdistyksen johdossa jo pitkään ja olisi halunnut jo jättää vetovastuun. Sopivaa puheenjohtajehdokasta ei kuitenkaan vielä ole alueelta löytynyt. FFFC on yksi niistä alueelle perinteisistä amerikansuomalaisten perustamista yhdistyksistä, joissa puheenjohtajuutta hoitaa Suomessa asuva henkilö. Suuntaus tullee jatkumaan ensimmäisen ja toisen polven amerikansuomalaisten määrän hiljalleen laskiessa alueella.

Kaarina Langeland esitteli yleisölle kokouksen juhlapuhujan, suurlähettiläs Kirsti Kaupin, joka astui nykyiseen virkaansa Washingtonissa (DC) syyskuussa 2015. Yli 30 -vuotisen diplomaattiuran tehnyt Kauppi on toiminut useissa Suomen ulkoministeriön tehtävissä, mm. suurlähettiläänä Itävallassa sekä ministeriön poliittisen osaston päällikkönä kuten myös Afrikan ja Lähi-Idän osaston päällikkönä. Hän toiminut myös Suomen lähetystössä Bangkokissa ja Berliinissä sekä Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Suomen Yhdysvaltojen suurlähetystössä hän työskenteli vuosina 1997-2000.

Kokousväeltä paljon positiivista palautetta saaneessa juhlapuheessaan suurlähettiläs Kirsti Kauppi käsitteli yhtä tämän päivän mielenkiintoisinta yhteiskunnallista aihetta: sukupuolten välistä tasa-arvoa.

-Eri yhteyksissä minulta kysytään usein, miksi juuri Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo on totetunut paremmin kuin monissa muissa länsimaisissa yhteiskunnissa, Kauppi kertoi ja selitti seikkaperäisesti suomalaisen yhteiskunnan rakennetta.

-Tasa-arvoasiaa voi lähestyä monella eri tavalla, esimerkiksi yhteiskunnan eri toimintasektoreiden näkökulmista, suurlähettiläs ruoti hänelle usein esitettyä kysymystä. Politiikassa Kaupin mukaan Suomi on yksi maailman johtavista tasa-arvoyhteiskunnista historiallisten syiden ansiosta, sillä Suomen naiset saivat täydet poliittiset oikeudet ensimmäisten joukossa maailmassa (1906).FFFC:n vuosikokouksen arvovaltaiseen osanottajajoukkoon kuuluivat mm. (oik.) kunniakonsuli Peter ja Arja Mäkilä, FFN:n puheenjohtaja Ossi Rahkonen, suurlähettiläs Kirsti Kauppi, yhdistyksen presidentti Kaarina Langeland, Kerhotalon puheenjohtaja Suvi Manner ja taiteilija Tula Antikainen.

-Noita oikeuksia käytettiin 1907 vaaleissa ja jo tuolloin 200-jäseniseen eduskuntaan valittiin 19 naisedustajaa. Seuraavissa vaaleissa naisedustajien määrä nousi jo 25:een ja ensimmäinen naisministeri valittiin Suomen hallitukseen vuona 1926, Kirsti Kauppi valotti Suomen poliittista historiaa. Tällä hetkellä naiskansenedustajia eduskunnasta on noin 43%.

-Mitä hallitukseen tulee, tänä päivänä 17 ministeristä vain kuusi on naisia. Toivottavasti suhdeluku tulevaisuudessa tasoittuu ja voi joskus olla päinvastainenkin, sukupuolten välistä tasa-arvoa tärkeänä pitävä Kauppi sanoi. Hän huomautti yleisölle, että tasa-arvon edistämisessä ei suinkaan ole kysymys pelkästään naisten asian ajamisesta sillä yhteiskunnassa miehillä on yhtä suuri vastuu .

-Terve yhteiskuntapolitiikka perustuu sukupuolten väliseen saumattomaan yhteistyöhön, Kauppi totesi.

Tänän päivän tasa-arvokeskustelussa toinen esiinnouseva yhteiskunnallinen aihe on taloussektori, jossa perinteisesti valta on keskittynyt miesten käsiin.

-Tasa-arvo suuryritysten johtavissa elimissä ei vieläkään ole kunnolla toteutunut, mutta pörssiyritykset ovat "itsesäätelyn" kautta nostaneet naisten määrää johtokunnissa. Työelämässä on kuitenkin edelleen jakautumaa, sillä tilastojen mukaan vain kymmenesosa työpaikoista on sektoreilla, joilla työskentelee niin miehiä kuin naisia vähintään 40%, Kirsti Kauppi valotti. Työllisyysaste sitä vastoin on Suomessa tällä hetkellä miesten ja naisten välillä lähes tasan ja palkkatasoero yksi pienimmäistä maailmassa.

-Miehen ansaitsema euro on keskimäärin 84 senttiä naisten palkoissa mitattuna, suurlähettiläs totesi. Hänen mukaansa Suomi on yksi maailman johtavimmista maista tasa-arvon yleisessä toteutumisessa. Naisten keskimääräinen ikäodotus on 84 vuotta, miesten 77 vuotta. Viime vuosina maailmalla on herättänyt paljon keskustelua suomalaisten koululaisten erinomainen menestys kansainvälisissä tutkimuksissa, mm. PISA-testeissä.FFFC:n vuosikokous keräsi ennätykselliset 110 jäsentä Kerhotalolle.

-On kiinnitettävä huomiota siihen, että pojat menestyvät juuri nyt heikommin koulussa kuin tytöt, vaikka kummatkin ovat yhtä älykkäitä, Kauppi esitti. Hänen mukaansa Suomen positiivinen tasa-arvokehitys ei ole annettu tekijä vaan takapakkiakin voi tulla, ellei asiaa vaalita jatkuvasti.

Suurlähettiläs Kirsti Kaupin mukaan korjattavaakin tämän päivän Suomesta löytyy.

-Yhteiskuntaamme vaivaa yhä perheväkivalta. Tästä ongelmasta myös muun muassa presidenttimme on puhunut, suurlähettiläs sanoi. Hänen mukaansa elämme nyt – Suomessa ja Yhdysvalloissa – suurta yhteiskunnallisen murroksen aikaa, mikä vaatii mukautumiskykyä muuttuviin olosuhteisiin.

-On kuitenkin hyvä aina muistaa, että että sata vuotta sitten Suomi oli yksi maailman köyhimmistä valtioista, nyt maamme on yksi rikkaimmista, suurlähettiläs Kauppi muistutti.

Juhlapuhe aiheutti suurlähettilään puheensa alussa esittämän yleisökysymyksen ansiosta kuulijoissa puheenvuorojen tulvan, ja suurlähettiläs sekä kuunteli vastauksia että vastasi hyvin perusteltuihin kysymyksiin auliisti. Ainakin suurlähettiläiden joukossa tasa-arvo on toteutunut täydellisesti: naisia ja miehiä on yhtä paljon.

Finlandia Foundation Florida Chapterin kokoonpano hyväksyttiin edellisen hallituksen esittämässä muodossa: puheenjohtaja Kaarina Langeland, 1. varapuheenjohtaja Tuula Antikainen, 2. varapuheenjohtaja Karl Wester, jäsensihteeri Merja I. Urponen sekä jäsenet Anneli Ganger, Elsie Jaehn, Sari Mustonen ja Armi Sturges.

Teksti ja kuvat:

Mikko Koskinen,

Lake Worth FL

Artikkelia korjattu 1.3.2018  Amerikan Uutiset-lehden versiosta.