Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

touko 28, 2018

Pääkirjoitus 23.5.2018: Huonoin hoitokoti


Amerikansuomalaisen hoitokodin tilat ovat 1970-luvulta eivätkä vastaa tämän päivän vaatimustasoa. Viimeksi kotiin tehtiin kattava pintaremontti kymmenen vuotta sitten hurrikaani Ivanin tuhottua osan rakennuksen katosta.

Amerikansuomalaista lepokotitoimintaa Etelä-Floridassa yli 40 vuotta pyörittänyt Finnish-Amerikan Rest Home, Inc. on ajautunut alueen hoitokotien yleisarvosanalistalla viimeiseksi. Yhdysvaltojen virallisen vanhainkotitoimintaa seuraavan, siitä raportoivan ja valvovan Medicare.gov/Nursing home compare-sivustolla FARH:n hoitokoti saa enää vain yhden tähden kun vielä muutama vuosi sitten oli täydellä viidellä tähdellään yksi alueen parhaista. Lisensioituja hoitokoteja Lake Worthin alueella – 25 mailin säteellä kaupungista - on kaikkiaan 49.

Nyt Etelä-Floridan suomalaissiirtolaisten piirissä ihmetellään, kuinka näin on päässyt käymään? Monen asiaa lähemmin tuntevan mielestä kysymyksessä on monen asian summa. FARH:n yhdeksän suomalaista perustajayhdistystä ovat osoittautuneet kykenemättömiksi hallinnoimaan valtion tarkasti säätelemän lepokoti- ja hoitokotitoimintaa pyörittävän yrityksen toimintaa. FARH:n asukasluvut kummallakin puolella ovat viime vuosina laskeneet alle kannattavuusrajan ja yritys on joutunut syömään 40 vuoden aikana kertyneen pääomansa. Hoitokoti kilpailee asukkaista alueella olevien ajanmukaisten, joko uusien tai uudistettujen hoitolaitosten kanssa. Kun potentiaaliset asukkaat ja heidän omaisensa ovat esimerkiksi lyhytaikaisen terapian tarpeessa, he mieluummin valitsevat nykyaikaiset tilat ja yksityishuoneen, jossa on suihku ja WC. Niitä ei suomalaisella hoitokodilla ole tarjota.

FARH:n päivittäisestä toiminnasta vastaa administrator (toimitusjohtaja), jonka työtä valvoo yhdistysten edustajista koostuva yhdeksänjäseninen hallitus. Yhdistysten on ollut vaikeata löytää asiantuntevia ja päteviä edustajia FARH:n hallitukseen, sillä Yhdysvaltain lainsäätäjä valvoo vanhainkotien toimintaa vuosi vuodelta tarkemmin. Suomalaisten asukkaiden määrä etenkin hoitokodissa on olematon. Tänä päivänä hoitokodissa on kaksi suomalaista asukasta ja yksi suomea puhuva työntekijä. Onko siis suomalaisjärjestöjen järkevää pyörittää liiketoimintaa alalla, jolla heidän tietotaitonsa ei riitä?

Parisen vuotta FARH:n administratorina toimineen Dan Bensonin mukaan on. Hän vakuuttaa, että hoitokoti pystyy toimimaan kannattavasti ja tuomaan rahaa sen ja lepokodin yhteiseen kassaan. Bensonin suullinen vakuuttelu ei riitä. FARHin jäsenkokouksissa ei nykyisen hallituksen aikana ole annettu taloudellista katsausta, tasetta tai muita talouden tilasta kertovia asiakirjoja. Vielä muutama vuosi sitten jäsenille, joilla lain mukaan on oikeus saada julkisyhteisöllisen yrityksen viralliset tilitiedot, esitettiin toimintavuoden kahdessa virallisessa kokouksessa tilitoimiston laatima välitilinpäätös ja tase. Varsinaisessa vuosikokouksessa syksyllä jokainen jäsen sai kopion yrityksen edellisestä tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. FARH, Inc:in tilikausi on heinäkuun alusta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Nykyhallituksen menettely on ulostihkuneiden tietojen mukaan ollut FARHin virallisten sääntöjen vastaista, mutta siihen eivät perustajajärjestöt tai jäsenkunta ole puuttuneet. Yksittäiset protestoijat on vaiennettu eikä hallitukseen ole hyväksytty liian hankalia kysymyksiä esittäviä ehdokkaita. Esimerkiksi jäsenkokousten koollekutsumisessa ei yrityksen sääntöjä (by-laws) ole noudatettu. Hallituksen toimintaa valvova ja yrityksen säännöistä vastaava jäsenkunta on näin jätetty tyhjän päälle. FARH, Inc:n 2011 vahvistettujen sääntöjen mukaan sääntömuutoksia voi tehdä vain jäsenkokous, jonka on hyväksyttävä muutokset kahdessa perättäisessä virallisessa kokouksessa. Kuukausi sitten jäsenkokokouksessa, johon otti osaa vain 24 jäsentä, esitetyt sääntömuutokset eivät siis vielä ole voimassa.

Hoitokoti voi toimia vain administratorin lisenssin avulla. Lepokodin (Assisted Living Facility) pyörittämiseen löytyy usealta alueen suomalaiselta vaadittava lisenssi. Onkin ehdotettu, että välttyäkseen konkurssilta FARHin kannattaisi myydä hoitokotipaikat ja keskittää voimavaransa lepokodin eli avustettuun asumistoimintaan (Assisted Living). Hoitokodin vuodepaikkalisenssien myynti tuottaisi kipeästi kaivattua  pääomaa. Yrityksen tulevaisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeätä avata myös muistihäiriöisten osasto (ns. Alzheimer`s unit), jolle markkinat olisivat tänä päivänä mitä otollisimmat.

1970-luvun alussa perustetun suomalaisen lepokodin, FARH Inc:n,  alamäki alkoi kuutisen vuotta sitten, kun yrityksen silloinen hallitus sanoi irti suomalaisen administratorin. Hän esitti tuolloin ajatuksia laajamittaisista investoinneista kodin tulevaisuuteen. Hänen jälkeensä amerikkalaisia johtajia suomalaisyrityksessä on ollut seitsemän ja  kodin alamäki on vain jyrkentynyt..