Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

kesä 22, 2018

Tiedote Kotikirkon puolesta 16.6.2018


Heidi Wivolin toimi Kotikirkon rahastonhoitajan tehtävässä vuosina 2006-2010. Hän toimi myös seurakunnan puheenjohtajana rahastonhoitajan tehtävän jälkeen vuosina 2011-2013. Heidi Wivolin luopui seurakunnallisista luottamustehtävistä omasta pyynnöstään, kun kävi ilmi, että häntä kohtaan on tulossa oikeuskäsittely, noin 4,5 vuotta sitten. Wivoliniin kohdistuva oikeuskanne tuli Kotikirkon johdolle yllätyksenä. Seurakunnan jäsenyydestä Wivolin erosi keväällä 2017, samoihin aikoihin, kun nykyinen virassa oleva pastori aloitti tehtävänsä Kotikirkolla.

Vuonna 2014 syntyi tilanne, jossa liittovaltion agentti Jorge (FBI Special Agent) otti yhteyttä haluten selvityspyyntöä Kotikirkon tiliotteista. Tarkoituksena oli selvittää FirsTrust-firman ja Kotikirkon välillä tapahtunut mahdollinen rahaliikenne. FBI halusi erityisesti varmistaa, ettei Kotikirkko ollut joutunut minkään tahon kautta rahaväärinkäytön uhriksi. Kyseinen selvitys tapahtui touko- heinäkuun välisenä aikana. Tässä yhteydessä käytiin lävitse Kotikirkon kirjanpito vuosien 2009-2014 välillä. FBI:n tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, ettei Kotikirkko ole osallistunut minkäänlaiseen laittomuuteen, eikä myöskään rikokseen. Kotikirkon antama selvitys vastasi myös liittovaltion tekemää omaa tutkimusta. Lisäksi voimme todeta, ettei kukaan Kotikirkon nykyisen johtoryhmän jäsenistä (ts. vanhimmisto ja hallitus) ole osallistunut laittomuuteen, tai saanut rahaa FirsTrust-yhtiöltä, tai muiltakaan yhtiöiltä, eikä myöskään yksityisesti Heidi Wivolinilta.

 On luonnollista, että tällaisen tilanteen sattuessa tapaus synnyttää keskustelua ja hämmennystä. Valitettavasti kuitenkin median avustuksella on jälleen Kotikirkosta luotu ikävä ja vääristynyt julkisuuskuva. Tämän lisäksi jotkut yksityishenkilöt ovat vääristelleet asioita Kotikirkosta lähinnä sosiaalisen median välityksellä. Tällaiset asiat vaikuttavat aina kielteisesti seurakunnan uskottavuuteen, sekä seurakunnan mahdollisuuteen välittää evankeliumia. Kyseessä on kuitenkin yksityishenkilön lankeemus, jolloin seurakunnan johdon vaikutusmahdollisuudet ovat olleet minimaaliset. Toteamme kuitenkin, että Wivolin hoiti hänelle annettuja seurakunnallisia luottamustehtäviä asianmukaisesti edellä mainittuina vuosina.

 Kokonaisuutena haasteellisen Kotikirkon tilanteesta tekee se, että esille tullut epäilys vuonna 2014 Wivolinia kohtaan, vauhditti entisestään jo vuonna 2012 alkanutta kriisiä. Yleisenä toteamuksena voimme sanoa, että Kotikirkon ovet ovat olleet auki kaikille halukkaille helmikuussa 2017 tehtyyn sovintoon perustuen. Johtoryhmänä olemme luonnollisesti harmissamme ja pahoittelemme tapahtunutta. Toivomme osaltamme, että tämä lausunto voisi oikaista Kotikirkosta levitettyjä huhuja. Yllä oleva lausunto perustuu johtoryhmän tämän hetkiseen tietämykseen ja liittovaltion poliisin kanssa käytyyn kommunikaatioon.

 

Kotikirkon vanhimmisto ja hallitus