Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

marras 22, 2019

Luterilaisen St.Andrew`s -kirkon myynti vapauttaa resursseja


Lake Worthin kaupungissa sijaitseva St.Andrew`sin luterilaiskirkko jatkaa amerikansuomalaisen seurakuntansa palvelua entistä paremmin taloudellisin resurssein.
 

-Seurakunnan tehtävä ei ole rakentaa seiniä ja pitää niitä yllä, vaan tuoda hengellistä hyvinvointia ihmisille ja julistaa Jumalan sanaa. Nyt voimme vapain mielin tehdä tätä työtä ja saada aikaan jotain aivan uutta,  sanoo St:Andrew´sin luterilaisen seurakunnan pastori Mia Hagman. Hänen olonsa on helpottunut kun pitkään suunniteltu sopimus St.Andrew`s kirkon myynnistä vihdoin toteutui. Ostajana oli kirkon pitkäaikainen espanjankielinen vuokralainen Iglesia Christiana-seurakunta, joka nyt  voi aloittaa kirkkosrakennuksen vaatimat perusparannustyöt.

St.Andrew`s Lutheran Churchilla on pitkät perinteet Lake Worthin suomalaisyhteisön hengellisenä palvelijana. Kirkko tunnettiin aikaisemmin lähinnä englanninkielisistä jumalanpalveluksistaan, esikoulustaan ja muusta toiminnastaan. Viime vuosina tilanne on muuttunut.

-Me olemme nyt täysin kaksikielinen kirkko. Tänä päivänä seurakunnan jäsenistä neljä viidestä puhuu suomea, Mia Hagman kertoo. Sunnuntaisin kummallakin kielellä on yleensä oma jumalanpalveluksensa, mutta myös syksyn aikana pidetyt kaksikieliset tilaisuudet ovat vetäneet yllättävän hyvin seurakuntalaisia.

Kolmatta vuotta tehtävässään työskentelevä Mia Hagman on yksi kolmesta Yhdysvaltoihin lähetetystä Suomen luterilaiskirkon pastorista. Kaliforniassa sanaa julistaa läntisiä osavaltioita kiertävä pastori Jarmo Tarkki, New Yorkin alueen pastorina toimii Tiina Talvitie. Vientipastoreita työskentelee myös Kanadan suomalaisalueilla, joiden kanssa pidetään vuosittain yhteyttä työtapaamisten merkeissä.

Kuten kaikkien ulkomailla toimivien siirtolaisia ja näiden jälkeläisiä palvelevien kirkkojen, myös St.Andrew`s-kirkon toimintaa määrittävät taloudelliset resurssit. Mitä suurempi seurakunta, sitä enemmän taloudellisia mahdollisuuksia. Mia Hagman pitää kuitenkin päätelmää liian yksioikoisena.

-Vaikka meillä olisi 50 miljoonaa dollaria käytössämme, se ei silti tarkoita sitä, että seurakuntalaisemme olisivat onnellisia hengellisessä elämässään. Kysymys on henkisestä hyvinvoinnista ja sen luominen on kirkon tehtävä, Hagman muistuttaa. Hänen mukaansa juuri tehty kauppasopimus vapauttaa kirkolle resursseja ja päästää kirkkorakennuksen hallinnan aiheuttamasta pakkotilanteesta.

-Rakennuksen remontoitiin ei ole pystytty panostamaan viimeisen 20 vuoden aikana. Nyt peruskorjausten hinta on niin suuri, ettei meidän seurakunnallamme olisi ollut siihen varaa, hän kertoo.

Iglesia Christianan ja St.Sndrew`s-kirkon sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen osallistuivat Christer, Dexter ja Christina Sterling (vas.) sekä Peter Mäkilä, Pertti Pietarinen ja pastori Mia Hagman.

Tilannetta korjaamaan perustettiin maaliskuussa 2018 viisijäseninen taloustoimikunta, jonka tehtävänä oli kartoittaa kirkon resurssit ja tehdä pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä tomintasuunnitelma. Toimikuntaan valittiin kirkon valtuuston ex-puheenjohtajat John Konkola, Robert Morgan, Jouko Jaakkola ja Peter Mäkilä sekä rahastonhoitaja John Konkola ja pastori Mia Hagman. Tilannekartoituksen jälkeen toimikunta päätyi esittämään ratkaisuksi kirkkorakennuksen myyntiä 18 vuotta vuokralaisena olleelle latinoseurakunnalle. Pitkällisten neuvotteluiden jälkeen yhteisymmärrys syntyi hyvässä ja rakentavassa hengessä. Sopimus allekirjoitettiin 7. marraskuuta 2019. 

-Vaikka pääsimme tavoitteeseemme ja saimme krkkorakennuksen myydyksi, se ei kuitenkaan vielä riitä taloustilanteemme vakauttamiseksi. Tarvitsemme muitakin säästötoimenpiteitä toiminnassamme,  totesi talousvaliokunnassa neuvonantajana toiminut Jouko Jaakkola Amerikan Uutisille. Kirkon tiedotteen mukaan toiminnasta aiheutunut tappio vuosittain on ollut noin 50 000 dollaria parin viime vuosikymmen aikana. Yksi suurimmista miinuksen aiheuttajista on ollut juuri kirkkorakennuksen ylläpito.

-Seurakunnan hengellisen toiminnan kannalta kaikki tulee jatkumaan kuten ennenkin. Pääsemme vain taloudellisen epävarmuuden tilasta vakaalle pohjalle. Voimme siis keskittyä Jumalan sanaan ja sakramentteihin sekä seurakuntaperheen terveeseen, turvalliseen yhteiseloon, kirjoittaa St.Andrew`s-kirkon valtuuston puheenjohtaja Pertti Pietarinen tuoreessa blogissaan seurakunnalle.

St. Andrew's-seurakunnan rooli vaihtuu vuokraisännästä vuokralaiseksi.

Teksti:

Mikko Koskinen

Lake Worth, FKL