Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

tammi 15, 2023

Lepokoti tarjoaa nyt palveluita myös kotiin


Amerikansuomalaisen lepokodin uusi kotihoitoyksikkö on aloittanut toimintansa Sherry McGoldrickin johdolla. Palvelu on herättänyt heti alkuunsa suurta kiinnostusta.
Jo puoli vuosisataa Etelä-Floridassa toiminut Finnish-American Rest Home, Inc. (FARH), amerikansuomalainen Lepokoti, teki syksyllä aluevaltauksen aloittamalla uuden toimintasektorin tarjoamalla kattavaa kotihoitoa (HomeHealth) alueen ikääntyville asukkaille.

-Kotihoitoalan markkinat Palm Beachin piirikunnassa kasvavat nyt voimakkaasti, sillä asenteet yhteiskunnassa ovat muuttuneet viime vuosina ja seniorikansalaisten halutaan asuvan kotona mahdollisimman pitkään, sanoo HomeHealth-osaston johtaja Sherry McGoldrick. Vielä muutama vuosikymmen sitten tilanne oli toinen. Suomalaista lepokotia markkinoitiin eri puolilla Yhdysvaltoja asuville suomensukuisille seniorikansalaisille helppona ja turvallisena asumisvaihtoehtona – mitä se on yhä tänä päivänäkin.

Syksyllä työnsä aloittanut Sherry McGoldrick on rekisteröity sairaanhoitaja, joka on toiminut vanhusten kotihoidon parissa jo 15 vuoden ajan. Syntyisin hän hän on paljasjalkainen palmbeachilainen ja tuntee alueensa asujaimiston ja sen tarpeet läpikotaisin.

-Kotihoito-projektimme on herättänyt valtavasti kiinnostusta ympäristössä. Etenkin suomea puhuvat palveluntarjoajat ovat ottaneet aktiivisti yhteyttä. Tämä on erinomainen asia alueen suomalaisväestön kannalta, sillä tarvitsemme monipuolista osaamista palvellessamme vanhempaa ikäluokkaa oman maan kielellä, McGoldryck sanoo.

1970-luvun alkupuolella alueen yhdeksän suomalaisjärjestön perustama Lake Worthin ”Lepokoti” oli ensimmäisten vuosikymmenten ajan auki vain suomensukuisille ja heidän perheenjäsenilleen. Jonotuslista avustetun asumisen Lepokotiin (ALF) oli ajoittain pitkäkin. Muutaman toimintavuoden jälkeen havaittiin, että asukkaiden kunnon heikentyessä iän myötä lepokodin yhteyteen tarvittiin myös sairaskoti (nursing home). Esimerkiksi sairaalahoidosta toipumaan palanneille asukkaille sairaskoti oli erityisesti tarpeen. Vuosikymmenten mittaan FARH on tarjonnut viihtyisän kodin tuhansille ikääntyville siirtolaisille suomalaisessa ilmapiirissä ja kulttuurissa.

-Huolimatta koronapandemiasta tilanteemme on yleisesti ottaen ollut hyvä. Sekä lepo- että sairaskodin pedit ovat jälleen olleet täynnä , kertoo FARH:n administrator Dan Benson Amerikan Uutisille. Kymmenisen vuotta sitten tehty päätös avata lepokodin ovet kaikille on täyttänyt talon, ja pelastanut turvallisen asunnon ja elinolosuhteet myös vähemmistöön jääneille suomalaisasukkaille. Hoitohenkilökunnasta merkittävä osa on edelleen suomensukuisia.

FARHin päätös avata kolmas toimintalinja, HomeHealth, sattuu aikaan, jolloin maailmaan iskenyt koronapandemia on alkanut hellittää. Ennusteiden mukaan virus on tullut jäädäkseen, mikä on ollut omiaan lisäämään vanhusten halua asua kotona mahdollisimman pitkään.

-Myös vanhempiensa asioita usein hoitavien lasten asenteet kotihoitoa kohtaan ovat muuttuneet. Kysymys voi olla myös taloudellinen, sillä kotona asuminen voi tulla edullisemmaksi, sanoo Sherry McGoldrick. Lepokoti tarjoaa kahdenlaista hoitopakettia, laajennettua kotihoitoa (enrichment program) ja portieripalvelua (concierge program), joka sisältää monipuoliset elämänhallintapalvelut matkojen varauksista lemmikkien hoitoon ja lääkärikäyntien järjestämiseen.

-Neuvottelemme asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa ensiksi palvelun luonteesta ja hänen erilaisista tarpeistaan arkipäivän askareiden hallitsemiseksi. Tämän perusteella teemme kattavan hoitosuunnitelman pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on varmistaa asukkaan hyvinvointi myös tulevaisuudessa ja ennakoida tulevatkin tarpeet, McGoldrick valaisee. Hänen mukaansa asukkaan omaiset ovat sopimuksen teossa tärkeässä asemassa, sillä kokemuksemme mukaan seniori-ikäiset eivät aina muista kaikkia sopimukseen liittyviä asioita.

Sherry McGoldrick sanoo olevansa erittäin innostunut uuden toimintaohjelman lanseeraamisesta etnisesti värittyneeseen lepokotiin.

-Olen vielä noviisi mitä suomalaiseen kulttuuriin tulee. Minun on tutustuttava Suomen kulttuuriin, tapoihin ja suomalaisiin perinpohjin, sillä asiakastuntemus on tämän työn perusta. Siksi on olennaista, että palveluksessamme on myös suomea puhuvia työntekijöitä, hän sanoo.

Asiakastyytyväisyyteen tähtäävässä HomeHealth -toimintasuunnitelmassa todetaan, että ”työskentelemme yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa ja hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa varmistaaksemme asiakkaalle mahdollisimman korkean elämänlaadun, kunnioittaen hänen yksityisyyttään, arvoaan ja henkilökohtaisia oikeuksiaan.”

 

Teksti ja kuva:

Mikko Koskinen

Lake Worth, FL