Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

heinä 3, 2012

Maahanmuuttaja voi nyt saada kansaneläkettä Suomessa


Lainmuutoksen myötä myös maahanmuuttajat pääsevät kansaneläkkeen piiriin.

Eläkkeensaajina Suomeen muuttaneet eivät ole aiemmin saaneet kansaneläkettä. Lainmuutoksen ansiosta tilanne on muuttunut ja kansaneläkettä voi hakea Kelasta uudelleen. Tähän saakka ulkomailta maksettu pienikin eläke on estänyt kansaneläkkeen määrään vaikuttavan asumisajan karttumisen. Ulkomailta Suomeen eläkkeensaajana muuttaneelle henkilölle ei ole myönnetty kansaneläkettä.

Nyt kansaneläkkeen vakuutusaikaa karttuu myös ajalta, jonka henkilö on asunut Suomessa ennen kuin hän on täyttänyt 65 vuotta, vaikka hän on saanut samalla eläkettä ulkomailta. Oikeus kansaneläkkeeseen ja kansaneläkkeen määrä riippuvat Suomessa ikävuosina 16 – 65 asutun ajan pituudesta. Kansaneläkettä ei edelleenkään myönnetä niille eläkeläisille, jotka ovat muuttaneet Suomeen yli 65-vuotiaina.

Kansaneläkettä voivat nyt hakea ne eläkkeensaajana Suomeen muuttaneet, joiden kansaneläkkeen ulkomainen eläke on aiemmin estänyt. Jos hakemus jätetään viimeistään 31.1.2013, eläke voidaan myöntää lainmuutoksen voimaantulosta 1.7.2012 alkaen.  Ne eläkkeensaajana Suomeen muuttaneet,joiden kansaneläkkeen vakuutusaikaa ulkomainen eläke on lyhentänyt, voivat hakea kansaneläkkeen tarkistusta.

Jos eläkeläisellä on oikeus takuueläkkeeseen, kansaneläkkeen myöntäminen tai korotus pienentää vastaavasti takuueläkkeen määrää. Kansaneläkkeen korotus voi pienentää myös mahdollisen asumistuen määrää.

Kansaneläkkeen myöntäminen vaikuttaa lisäksi sairaanhoidon kustannuksiin tilanteessa, jossa toinen EU-maa on vastannut eläkkeensaajan sairaanhoidon kustannuksista. Kansaneläkkeen myöntämisen jälkeen Suomi vastaa myös eläkkeensaajan sairaanhoidon kustannuksista, koska Suomi on eläkkeensaajan asuinmaa.

Näin ulkomailta Suomeen muuttanut eläkkeensaaja hakee kansaneläkettä Ulkomailta Suomeen muuttanut eläkkeensaaja hakee kansaneläkettä täyttämällä työkyvyttömyyseläkehakemuksen (ETK/Kela 7002) tai vanhuuseläkehakemuksen (ETK/Kela 7001) ja liitteen Asuminen ja työnteko ulkomailla (Liite U.) Hakemukseen on liitettävä myös tiedot kaikkien ulkomailta saatavien eläkkeiden määristä ennen ennakonpidätystä. Lomakkeet voi tulostaa osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet, ja ne voi postittaa mihin tahansa Kelan toimistoon.