Amerikansuomalaisten sanomalehti jo vuodesta 1932 - Amerikan Uutiset

torstai 11-helmikuu-2016

Tuula Rantapere opettaa (oik.edessä) opettaa englannin kieleen perehtyvien ryhmää kolme tuntia viikossa Suomi Talon viihtyisässä luokkahuoneessa.

Talvensa Floridassa viettävien suomalaisten määrä kasvaa jatkuvasti. Useille Yhdysvallat on tuttu vain televisiosta ja muista uutisvälineistä. Myös englanninkielen taito on jäänyt monille vain muutamaan sanaan, etenkään jos kieli ei kulunut opetusohjelmaan kouluaikana.

-Meillä englantia opetetaan useilla eri tasoilla, joten oppilaaksi voi tulla kuka vain, sanoo Kielikoulun alkeiskurssin vetäjä Tuula Rantapere. Oppilaat kokoontuvat Lantanassa sijaisevalle Suomi Talolle kerran viikossa kolmen tunnin oppisessioon, joitaa järjestetään taitotason mukaan torstaisin ja perjantaisin.

Monet Etelä-Floridan talvivieraat viettävät talvesta useita kuukausia omissa loma-asunnoissaan. Alueen kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet ovat moninaiset, mutta päästäkseen paremmin kiinni amerikkalaiseen elämänmuotoon ja ymmärtääkseen ympäröivää yhteiskuntaa, on englannin kielen hallinta välttämätöntä.

-Oppilaamme käyvät tunneilla säännöllisesti koko lomansa ajan. Syksy- ja kevätsesonki ovat omia kokonaisuuksiaan, kertoo jo useita vuosia Kielikoulussa opettanut Tuula Rantapere. Rajansa opiskelulle asettavat Yhdysvaltain tarkoin valvotut vierailusäädökset. Viisumiton vierailu (visa waiver, ESTA) antaa oikeuden oleskella maassa tasan 90 päivää ja tähän lupaan ei voi hakea jatkoa. Useimmilla on kuitenkin USA:n Helsingin suurlähetystöstä haettu B1/B2-viisumi, jolla maassa saa vierailla kuusi kuukautta vuoden aikana.

Lahjoja vaihdettiin puolin ja toisin. Lapuan kapunginjohtaja Arto Lepistö sai yhdistyksen entiseltä puheenjohtajalta Mauno Laurilalta ja nykyiseltä puheenjohtajalta Arlene Tervakoskelta puuhun veistetyn Floridan kartan kotiin vietäväksi.

”Pohojanmaalta mä kotoosin oon sieltä lavialta lakialta,

Härmän aukeilta, Suupohjan seuruulta, Kirkolta komialta.

Sinne mun juureni jäänehet on ja tuntoni kiinni jos kellä,

Pohojanmaalla on Pappani maja ja Äiteeni muisto niin hellä.”

1950-luvulla Amerikkaan muuttaneen pohjalaisen Heikki Pertun säveltämä ja sanoittama ”Made in Pohjanmaa” kuvaa elävästi siirtolaisten tuntoja ja elämänasennetta. Hänen omakohtaiset kokemuksensa amerikansuomalaisena saivat useissa puheenvuoroissa lisävahvistusta Floridan Pohjalaisten viettäessä 40-vuotisjuhlaansa Lantanan Suomi Talolla.

-Pohjanmaalle kehittyi oma kulttuurinsa 1800-luvulla. Seuraavan vuosisadan koulukirjoissa pohjanmaalaisia kuvattiin musikaalisiksi, yritteliäiksi, tarmokkaiksi, tulisiksi, kestäviksi maatöissä ja käsistään taitaviksi, totesi juhlapuhujaksi kutsuttu Lapuan kaupunginjohtaja Arto Lepistö.

Lake Worthin Lepokodille kertyi suuri joukko paikkakunnan suomalaisyhdistysten edustajia ideariiheen kodin toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tilaisuudessa peräänkuulutettiin samaa suomalaista talkoohenkeä, jonka avulla koti perustettiin 45 vuotta sitten.

Lake Worthin amerikansuomalaista Lepokotia hallinnoivien suomalaisjärjestöjen edustajille lähetetty kutsu saapua ideariiheen otettiin innokkaasti vastaan. Brunch-tilaisuuteen Lepokodin ravintolaan saapui noin 40 edustajaa, mikä oli yli kaksikertainen määrä etukäteen ilmoittautuneisiin verrattuna. Tilaisuuden henki oli positiivinen ja kannustava, mikä kertoo perustajajärjestöjen suuresta kiinnostuksesta kodin ylläpitämiseen ja toiminnan turvaamiseen tulevaisuudessa.

-Toivomme nyt kaikilta suomalaisilta talkoohenkeä kotimme kehittämiseksi, sanoi tilaisuuden alustanut Tia Wright. Kokouksen tarkoituksena oli ideoida keinoja, jolla Lepokodin (Finnish-American Rest Home, Inc.) taloutta ja tunnettuutta saataisiin pönkitetyksi. Tärkeämmäksi aiheeksi nousi kuitenkin yrityksen hallitusjäsen ja administratorin (toimitusjohtaja) puheenvuorot, joissa korostettiin alan kiristynyttä kilpailua ja lainsäädäntöä.

- Meitä valvotaan tänä päivänä tarkemmin kuin ydinvoimaloita, totesi FARH:n uusi toimitusjohtaja Ron Hollerand. Hänen puheenvuoronsa paljasti kuulijoille, kuinka tarkkaan alati kiristynyt lainsäädäntö ohjaa hoito- ja lepokotien toimintaa. Hän viittasi myös hoitokodin 1970-luvulta peräisin oleviin tilohin ja usean henkilön huoneisiin, sekä yksikön pieneen kokoon.

Etelä-Floridan suomalaisalue

Tapahtumakalenteri

Amerikan Uutiset KuvaGalleria

Kaikki tapahtumakuvat KuvaGalleriassa

Amerikan Uutiset KauppaTori

Osta tai myy, Amerikan Uutisten KauppaTori on sinulle aina avoin - ilmaiseksi!

Klikkaa ja katso mitä tänään on kaupan.

Amerikan Uutiset KirjaKauppa

Klikkaa ja astu sisään Amerikan Uutisten KirjaKauppaan.

Muut lehdet

Lentokenttien lähtö- ja tuloajat

Etelä-Floridan golfkenttiä

Suomi Talo
Finnish-American Rest Home
DesignNS
All County Funeral Home and Crematory
KK Car
Polatsek Law